European Disability Forum

EDF:s logotypeEuropean Disability Forum (EDF) är en oberoende paraplyorganisation på europeisk nivå som bildades 1996 och är baserad i Bryssel. EDF består av 27 nationella samarbetsorgan, ett från varje medlemsland plus Norge och Island samt europeiska organisationer verksamma inom handikappområdet. EDF bedriver ett aktivt påverkansarbete gentemot EU:s institutioner: Ministerrådet, Europakommissionen och Europaparlamentet för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

På EDF:s webbplats (på engelska) finns en förteckning över EDF:s medlemsorganisationer med kontaktuppgifter och ofta hänvisningar till deras hemsidor.