Svenska Ångestsyndromsällskapet

Sveska ångestsyndromsällsskapet är sedan den 21 maj 2015 medlemmar i Handikappförbunden.

S:t Göransgatan 78, nb
112 38  STOCKHOLM
Telefon: 08-29 27 96
E-post: forbundskansliet@angest.se     Bankgiro: 5243-0964

Länk till ÅSSs hemsida