Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO)

BRO logga

BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen genom att verka för förbättrad behandling, vård, rehabilitering och hjälpmedel samt att sprida information om bröstcancerbehandlades villkor.

Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg
tel: 08-546 405 30, fax: 08-546 405 39
e-post: info@bro.se
webb: Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) 

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor. Drygt 8000 drabbas varje år. Bröstcancer innebär ett i huvudsak dolt handikapp med såväl psykiska som fysiska följdverkningar. Många bröstcancerbehandlade får komplikationer i form av funktionsnedsättningar i axel, arm och hand på den opererade sidan.

Genom de lokala bröstcancerföreningarnas kontaktpersoner kan bröstcancerbehandlade och deras närstående få stöd och råd. En kontaktperson är själv bröstcancerbehandlad och har genomgått utbildning i praktisk psykologi. Särskilt utbildade närståendestödjare finns också.

Som medlem i en bröstcancerförening får du tillgång till information och kan utbyta erfarenheter, delta i aktiviteter som vattengymnastik, föreläsningar, samtalsgrupper etc. Du får också medlemstidningen BROfästet.

 Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation bildades 1982 och har 33 föreningar över hela landet. www.bro.se

Bröstcancerfonden, PlusGiro 90 05 91-9, bankgiro 900-5919 är de bröst-cancerbehandlades egen fond och administreras av BRO. www.brostcancerfonden.se