Blodcancerförbundet (BLC)

Blodcancerförbundets logga

Företräder patienter med blod- och blodcancersjukdomar genom att arbeta för att stärka och förbättra deras situation gällande behandling, vård och rehabilitering samt sprider information om blodcancersjukas behov.

Hamngatan 15 b, 172 66 Sundbyberg
tel: 08-546 405 40, fax: 08-546 405 49
e-post: info@blodcancerforbundet.se
webb: Blodcancerförbundet

Blodcancersjukdomar är en stor grupp av olika sjukdomstillstånd som drabbarblodet, till exempel Leukemier, Lymfom, Myelom och andra livshotande sjukdomar och kännetecknas av okon–trollerad tillväxt av celler i blodsystemet. Blod–cancersjukdomar kan ge svåra handikapp som oftast inte är synliga. Blodcancersjuka blir under långa tider bundna till krävande behandlingar med cytostatika, benmärgs- och/eller stamcellstransplantation. På grund av detta är biverkningar mycket vanliga, med bland annat kraftigt nedsatt immunförsvar. Möjligheterna till ett socialt liv blir också begränsade.

Blodcancerförbundet ger ut medlemstidningen Haema med fyra nummer/år, och har framställt tolv informationsskrifter om olika blod- och blodcancersjukdomar. Blodcancerförbundet bildades 1982 och har 15 föreningar runt om i landet. Blodcancerförbundet drev tidigare projektet Skapa Kraft, ett stödnätverk för patienter och anhöriga. Detta är numera en reguljär verksamhet och erbjuds till förbundets medlemmar.

Blodcancerförbundets regionala föreningar och kontaktpersoner ger stöd åt personer som drabbats av blod- och blodcancersjukdomar och deras närstående. Du får också information om behandling och rehabilitering samt upplysning om de regionala föreningarnas aktiviteter. Det finns möjligheter att utbyta erfarenheter och tankar med andra cancerpatienter och anhöriga genom”cancer-samtal.nu” på www.cancersamtal.nu

Blodcancersjukas egen fond Blodcancerfonden bankgiro 900-4219 administreras av förbundet.