Riksförbundet Attention söker en ekonom till det nationella förbundskansliet

I tjänsten som ekonom ingår att medverka i budgetarbete samt att ansvara för löpande bokföring, ekonomiska rapporter, bokslut, kontakter med revisorn, löneberedning och -utbetalning, lönestatistik, fond- och arvsfondsredovisningar utbetalningar från medlemsregistret och registervård och andra uppgifter som ingår i vår ekonomihantering. Arbetet är förlagt till vårt kansli i Johanneshov.

Den person vi söker ska ha:
• Flera års erfarenhet som ekonom med arbetsuppgifter enligt ovan
• Adekvat yrkesutbildning inom ekonomi
• Gedigna kunskaper i ekonomisk redovisning, fakturering och lönehantering
• Kunskap om kollektivavtalsförhandlade arbetsvillkor
• Förmåga att noggrant och självständigt kunna arbeta med förbundets ekonomifrågor
• God datorvana och genuina kunskaper i Officepaketet och ekonomisystem
• Känsla för service och förmåga att samverka med andra
• Förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och system. 

Vi ser gärna att du har erfarenhet av redovisning inom ideella organisationer. Erfarenhet av projektredovisning och 90-konto är meriterande.

Din ansökan med tillhörande CV vill vi ha per e-post till rekrytering@attention-riks.se senast den 2 maj 2017.

Riksförbundet Attention söker en ekonom till det nationella förbundskansliet. Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, ASD, Tourettes syndrom och språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Attention har drygt 16 000 medlemmar och 60 lokala föreningar. 

Arbetet är förlagt till vårt kansli i Johanneshov.