Använd fakta i påverkansarbetet

I vänsterspalten har vi försökt samla all form av statistik och olika undersökningar som ni kan ha nytta av i ert påverkansarbete.

 

Logga kollaläget

För er som är verksamma i regionala eller kommunala handikappråd vill vi särskilt lyfta fram Kolla läget, som finns på Myndigheten för delaktighets webb.

Hela det offentliga Sverige ansvarar för att förverkliga rättigheterna i FN-konventionen. Kommunerna har en nyckelroll i det arbetet eftersom de kommunala verksamheternas arbete har stor betydelse i vardagen för alla, men särskilt för personer med funktionsnedsättning.

Stora olikheter i kommunernas arbete

Det finns stora skillnader mellan kommunerna i arbetet med att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Skillnaderna är påtagliga inom alla områden och det är tydligt att vissa kommuner bedriver ett aktivt arbete medan funktionshindersfrågor inte verkar ha slagit rot alls i andra kommuner.

Resultatet av 2015 års undersökning finns nu på www.mfd.se.