Uppsala län

Välkommen till HSO

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Uppsala län (HSO) är en ideell organisation som bildades 1948. HSO i Uppsala län arbetar för att stärka situationen för människor med funktionsnedsättningar.Välkommen

Kansliets öppettider

Mån - tors kl: 9.00 - 16.00
Fredag kl: 9.00 - 13.00

För andra tider, kontakta receptionen.

Tfn. 018 - 59 09 00

E-post: info@c.hso.se

Du vet väl om att du kan kontakta din förening direkt via din respektive 
förening, klicka här som kommer du till alla våra medlemsföreningar.

 

Lite Hyresgästinformation ang byggnadsarbeten och infarten vid
Kungsgatan 66 (som vi påverkas av)

Uppsala Akademiförvaltning vill informera om att Uppsala Kommun kommer
att stänga av 
vänstersvängen från Kungsgatan in till vår fastighet.

Detta innebär att man måste komma söderifrån och svänga höger efter
stoppljusen för access till Kungsgatan 62-64.
Vid utfart till Kungsgatan gäller även högersväng direkt norrut på Kungsgatan.

Så kommer man norrifrån och ska in till oss, måste man passera och åka vidare
söderut och sedan vända vid lämplig plats, ex vid bilfirman på vänster sida som
kommer efter en bit eller vid Willys.

Ska man söderut när man ska åka ut från oss, så måste man först åka höger och
sedan vända vid lämpligt ställe.

Uppsala Akademiförvaltning vill även informera om att JM AB håller på med
schaktningsarbeten närmast vår byggnad på Kungsgatan 64.

Arbetena kommer att pågå fram till vecka 28.

I samband som dessa arbeten utförs kan det upplevas som om byggnaderna
”svajar” en del. Vibrationsmätare är uppsatta på våra byggnader och vi får
rapporter om gränsvärdena överskrides.

Efter semestern måndagen den 7 augusti kommer pålningsarbeten
för framtida byggnad närmast Kungsgatan 64 och påbörjas.
 

Detta beräknas och pågå fram till den 17 oktober vilket kan
medföra en del buller.

Tiden är preliminär satt och kan komma att ändras om.

Med vänliga hälsningar Uppsala Akademiförvaltning / Gustaf Söder

Aktuellt i HSO Uppsala län

Klicka på resp inbjudan 
för att läsa mer.

------------------------------

Uppsala kommun logga

Anhörigcentrums
septemberprogram med bla
Yoga och en resa med Eckerölinjen

Läs mer här

------------------------------

Region Uppsala logga

Region Uppsala lämnar ett
förslag till Regional cykelstrategi
för Uppsala län på remiss.

Vi har nu möjlighet att yttra
oss i detta, läs mer här.

------------------------------

Forum för brukarinflytande logga

Hur tillgänglig är
Habiliteringens hemsida?

Var med och tyck till!

------------------------------

Funktionsrätt Sverige logga

Läsa-skriva-räkna garanti

Almedalen 2017

Funktionsrätt - ett nytt begrepp

LSS ska utvecklas inte avvecklas

------------------------------

Region Uppsala logga

Nyheter från Region Uppsala

# Fakta om nya vårdbyggnadens
fasadisolering

# Cyberattack mot Region Ua
påverkar tekniska system -
ingen påverkan på patientsäkerheten

# Region Ua och Tierps kommun
tecknar avtal om närvårdsplatser

# Domkyrkoområdet: Unik
satsning på att få historiskt
besöksmål att leva

# Så har vårdcentralerna öppet
i sommar

# Region Ua:s länstransportplan
går på remiss

# Region Ua vill starta Hälso-
äventyr med Knivsta kommun 

-----------------------------