Uppsala län

Välkommen till HSO

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Uppsala län (HSO) är en ideell organisation som bildades 1948. HSO i Uppsala län arbetar för att stärka situationen för människor med funktionsnedsättningar.

 

Framsidan av HSO, Kungsgatan 62 + 64

 

Kontakt med HSO Uppsala län eller din förening, klicka här för att läsa mer

Aktuellt i HSO Uppsala län

Klicka på resp inbjudan 
för att läsa mer.

------------------------------

SeSam
Kostnadsfria föreläsningar
kring tema
funktionsnedsättningar

Här kan du läsa om
höstens föreläsningar

------------------------------ 

Myndigheten för delaktighet

Kommunuppföljning 2016

Myndigheten följer varje år upp
hur kommuner och regionala
kollektivtrafikmyndigheter
arbetar med tillgänglighet och
delaktighet.

Läs mer på: www.mfd.se

------------------------------

Nyheter från Landstinget

# Ansökan om folkhälsomedel 2016
Aktuella fokusområden är:
~ psykisk hälsa med fokus på barn och unga
~ fysisk aktivitet
~ stöd genom hälsp- och sjukvården
till hälsosamma levnadsvanor, där
insatser för att minska tobaksbruk
prioriteras 

# 25 år med Upptåget

#Apoteket ingång 70 flyttar
tillfälligt till nya lokaler 

#Akademiska får nytt rehabiliteringscentrum 

------------------------------