Uppsala län

Välkommen till HSO

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Uppsala län (HSO) är en ideell organisation som bildades 1948. HSO i Uppsala län arbetar för att stärka situationen för människor med funktionsnedsättningar.Välkommen

Kansliets öppettider

Mån - tors kl: 9.00 - 16.00
Fredag kl: 9.00 - 13.00

För andra tider, kontakta receptionen.

Tfn. 018 - 59 09 00

E-post: info@c.hso.se

Men du vet väl om att du kan kontakta din förening direkt via din respektive
förening, klicka här som kommer du till alla våra medlemsföreningar.

Kontakt med HSO Uppsala län eller din förening, klicka här för att läsa mer

Hyresgästinformation angående
tillfartsväg från Kungsgatan


Uppsala Akademiförvaltning vill informera om att JM AB kommer
att fortsätta med anläggningen av ny tillfartsväg från Kungsgatan 
in mot vår fastighet.

Arbetena pågår och beräknas vara klara till vecka 15-16 (10-17 april).

Under tiden som arbetena fortlöper kommer grönmarkerad väg
kunna nyttjas för åtkomst av förhyrda parkeringsplatser (se ritningen här).

Vi ber er ha överseende med de besvär arbetena medför er eller kontakta
nedanstående kontaktperson på JM AB om problem uppstår:

JM AB
Arbetsledare/Platschef
Rickard Adeland
Tfn: 018 - 495 49 81/073 - 432 55 95
Växel: 08 - 66 03 00

Med vänliga hälsningar
Uppsala Akademiförvaltning

Gustaf Söder 

Aktuellt i HSO Uppsala län

Klicka på resp inbjudan 
för att läsa mer.

------------------------------

HSO Uppsala kommun

bjuder in till  årsmöte 9 maj 

Här kan du läsa mer

------------------------------

Wrls Lupus Day logga

Internationella SLE-dagen 
den 10 maj 2017

Föreläsning om SLE med
Dag Leonard MB,
PhD specialist i reumatologi

Läs mer om föreläsningen

------------------------------

Handikappförbundet logga

Pressmeddelanden från 
Handikappförbundet

AGENDA 2030
I september 2015 antog FN:s
generalförsamling en ny
agenda för hållbar utveckling.

Regeringen tar flera bra 
initiativ, men situationen 
kräver nödstopp

Regeringen förtydligar mål
i regleringsbrev om
assistansersättningen

Handikappförbunden
byter namn till
FUNKTIONSRÄTT

------------------------------

Region Uppsala logga

Nyheter från Region Uppsala

# Tillsätter forsknings- och
innovationsdirektör 

# Ålder för åtkomst på nätet
sänks till 16 år

# Vill göra sig oberoende av
inhyrd personal

# Förslag om omstrukturering
läggs inte fram

# Delar ut projektbidrag för
kultur till asylsökande

# UL fortsätter att utveckla
dialogen med kunder

-----------------------------