Uppsala län

Välkommen till HSO

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Uppsala län (HSO) är en ideell organisation som bildades 1948. HSO i Uppsala län arbetar för att stärka situationen för människor med funktionsnedsättningar.

 

Framsidan av HSO, Kungsgatan 62 + 64

 

Kontakt med HSO Uppsala län eller din förening, klicka här för att läsa mer

Svårt att ta sig hit till Kungsgatan 62-64 just nu

Just nu så håller Uppsala Vatten på med ett jobb på Kungsgatan utanför HSO.

Uppdaterat: 

Nu har de gjort om avgränsningen så att det är lättare att ta sig hit.

För det första så har de satt igång ljussignalerna korsningen
Kungsgatan-Strandbodgatan samt ljusen in hit till Kungsgatan 62-64.

Men kommer man gående från Resecentrums håll sett, så går man som
vanligt över Strandbodgatan vid övergångsstället, där leds man in av
en passage in hit.

Kommer man från andra hållet, från Willys, då kan man gå som vanligt.

 

Tillfällig passage från Strandbodgatan in till HSO 

Aktuellt i HSO Uppsala län

Klicka på resp inbjudan 
för att läsa mer.

------------------------------

Neuroförbundet logga

Inbjuder till:

Konferens om rehabilitering
vid neurologiska diagnoser
den 28/9

Föreläsning med professor i 
Neurologi Anne-Marie Landtblom 
och stå-up komikern 
Jesper Odelberg 
kåserar 
den 3/10

Läs mer här 

------------------------------

Vård o omsorg logga

ANHÖRIGDAGEN
4-6 oktober

Den vänder sig till anhöriga
som inom familjen, släkten
eller vänskapskretsen hjälper
någon som på grund av sjukdom,
ålder eller funktionsnedsättning
inte längre klarar av vardagen
på egen hand. 

Malou von Sivers föreläser bla.

Begränsat antal platser!

Läs programmet här

------------------------------

Rådet för delaktighet

Nya handlingar inkom
8 september 2016

Dessa kan du ta del av här

------------------------------ 

Ny medlemsförening i HSO

Frisk & Fri logga

Riksföreningen mot ätstörningar 
är nu medlem hos oss 

Läs mer här

------------------------------

Landstinget i Uppsala län logga

Nyheter från Landstinget

# Visningstorg för kommunikativt
och kognitivt stöd 

# Patienterna har blivit nöjdare 
med sjukhusmaten 

# SL-kortet förlängs till Bålsta

# Riktlinjer för tillgänglighet
i kollektivtrafiken 

# Kultur på recept

# Framtidens vård ska utredas

------------------------------