Uppsala län

Välkommen till HSO

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Uppsala län (HSO) är en ideell organisation som bildades 1948. HSO i Uppsala län arbetar för att stärka situationen för människor med funktionsnedsättningar.

 

     Öppet Hus

 

Idag tisdag den 24 maj klockan 14.00 - 17.00 har vi öppet hus på HSOs kansli, Kungsgatan 64 och Kungsgatan 62 (5 trappor upp) i Uppsala.

Deltar gör 38 stycken utställare;

* ABF i Uppsala län,
* Afasiföreningen i Uppsala län,
* Astma- och Allergi i Uppsala län,
* Barnombudsmannen,
* Projektet BK för alla = Barnkonventionen tillgänglig för unga med funktionshinder,
* Centrum för forskning om funktionshinder,
* DHR,
* Dyslexiförbundet FMLS Uppsala län,
* Folkrörelsearkivet för Uppsala län,
* Forum för brukarinflytande,
* Föreningen Frisk & Fri,
* Föreningen Hjärnkoll,
* Föreningen Hjärt-Lung Uppsala,
* Föreningsgården Ekolnsnäs,
* "Hjälpmedelsrådet" HSO i Uppsala län,
* HSO Uppsala kommun,
* HSO i Uppsala län,
* Hörselskadades förening i Uppsala,
* Infoteket,
* Neuro,
* "Nätverket Tillgänglig natur" Friluftsfrämjandet,
* "Nätverket Tillgänglig natur" Landstinget i Uppsala län,
* "Nätverket Tillgänglig natur" Länsstyrelsen,
* "Nätverket Tillgänglig natur" Upplandsstiftelsen,
* "Nätverket Tillgänglig natur" Uppsala kommun,
* Patientnämnden Landstinget i Uppsala län,
* Personskadeförbundet RTP Uppsala distrikt,
* Reumatikerdistriktet Uppsala län,
* Riksförbundet Cystisk fibros,
* Riksförbundet Sällsynta diagnoser,
* RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa,
* SeSam,
* SRF,
* Stroke länsföreningen i Uppsala,
* Studieförbundet Vuxenskolan,
* Studierådet,
* Tandvårdsskadeförbundet,
* Vuxendöva i Sverige, Uppland.

Alla besökare har möjlighet att utan kostnad prova på att åka rullstol, aktivt delta när föreningen Hjärt-Lung visar hjärtstartaren - samt utbildar i hjärtlungräddning.

Du kan även delta i workshop i självkänsla, tillverka ett eget "friband", ställa frågor om och kring olika funktionsnedsättningar- /tillgänglig natur/aktuella föreläsningar- och utbildningar/barnkonventionen, ta del av forskning om funktionshinder med mera.

Och/eller ta en kopp kaffe/te samtidigt som du ställer frågor/funderingar till utställare, samt ta del av det gratis informationsmaterial, medlemstidningar och tidskrifter som de trettioåtta olika utställarna tillhandahåller.

Har du frågor/funderingar om och kring "Öppet Hus", var vänlig kontakta Janne Wallgren.

VÄLKOMMEN!

Aktuellt i HSO Uppsala län

Klicka på resp inbjudan 
för att läsa mer.

------------------------------

Årsmöten

Kom ihåg att meddela oss
om ni har ändringar i era
styrelser och kontaktpersoner
efter era årsmöten! 

Så att vi kan ändra på hemsidan
samt  i vår adresslista.

Kontakta Linda via e-post:
linda.sundblom@c.hso.se 

------------------------------

Föreningsgården Ekolnsnäs

Du vet väl om att Du kan hyra
föreningsgården Ekolnsnäs för 
1/2-dags, heldagskonferens,
fest eller annat.

Läs mer på: www.ekolnsnas.se

------------------------------

Myndigheten för delaktighet

Kommunuppföljning 2016

Myndigheten följer varje år upp
hur kommuner och regionala
kollektivtrafikmyndigheter
arbetar med tillgänglighet och
delaktighet.

Läs mer på: www.mfd.se