Uppsala län

Välkommen till HSO

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Uppsala län (HSO) är en ideell organisation som bildades 1948. HSO i Uppsala län arbetar för att stärka situationen för människor med funktionsnedsättningar.Välkommen

Kansliets öppettider

Mån - tors kl: 9.00 - 16.00
Fredag kl: 9.00 - 13.00

För andra tider, kontakta receptionen.

Tfn. 018 - 59 09 00

E-post: info@c.hso.se

Men du vet väl om att du kan kontakta din förening direkt via din respektive
förening, klicka här som kommer du till alla våra medlemsföreningar.

 

Lite Hyresgästinformation ang byggnadsarbeten vid Kungsgatan 66
(som vi påverkas av)

Uppsala Akademiförvaltning vill informera om att JM AB håller på med
schaktningsarbeten närmast vår byggnad på Kungsgatan 64.

Arbetena kommer att pågå fram till vecka 28.

I samband som dessa arbeten utförs kan det upplevas som om byggnaderna
”svajar” en del. Vibrationsmätare är uppsatta på våra byggnader och vi får
rapporter om gränsvärdena överskrides.

Efter semestern måndagen den 7 augusti kommer pålningsarbeten
för framtida byggnad närmast Kungsgatan 64 och påbörjas.
 

Detta beräknas och pågå fram till den 17 oktober vilket kan
medföra en del buller.

Tiden är preliminär satt och kan komma att ändras om.

Med vänliga hälsningar Uppsala Akademiförvaltning / Gustaf Söder

Aktuellt i HSO Uppsala län

Klicka på resp inbjudan 
för att läsa mer.

------------------------------

HSO Uppsala läns nya styrelse

Vem blev vald?
Kika här om du vill veta

------------------------------

Region Uppsala logga

Region Uppsala lämnar ett
förslag till Regional cykelstrategi
för Uppsala län på remiss.

Vi har nu möjlighet att yttra
oss i detta, läs mer här.

------------------------------

Forum för brukarinflytande logga

Hur tillgänglig är
Habiliteringens hemsida?

Var med och tyck till!

------------------------------

Funktionsrätt Sverige logga

Almedalen 2017

Funktionsrätt - ett nytt begrepp

LSS ska utvecklas inte avvecklas

------------------------------

Region Uppsala logga

Nyheter från Region Uppsala

# Domkyrkoområdet: Unik
satsning på att få historiskt
besöksmål att leva

# Så har vårdcentralerna öppet
i sommar

# Region Ua:s länstransportplan
går på remiss

# Region Ua vill starta Hälso-
äventyr med Knivsta kommun 

# Ny vårdcentral och folk-
tandvård i Gottsunda invigdes

# Akademiska får miljoner
till utökad rehabilitering

# Fler utbildningsplatser -
ödesfråga för vården

-----------------------------