Seminarier om den europeiska tillgänglighetslagen

I december 2015 la EU-kommissionen fram ett förslag om en europeisk tillgänglighetslag med gemensamma krav på att vissa produkter och tjänster i EU ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Direktivförslaget ska bidra till en mer välfungerande inre marknad och göra det lättare för företagen att sälja tillgängliga produkter och tjänster i andra EU-länder. De gemensamma tillgänglighetskraven, kopplade till standarder, ska också gälla för upphandlingar i EU och användningen av EU-finansiering. Initiativet ska främja innovation och bidra till ett ökat utbud av tillgängliga produkter och tjänster för de omkring 80 miljoner personer i EU som har en funktionsnedsättning. I förslaget nämns bland annat bankomater, banktjänster, datorer, telefoner, tv-apparater, telefoni och tv-tjänster, transporter , e-böcker och e-handel det vill säga sådant som människor möter dagligen i sin vardag.

Under förmiddagen den 22 april anordnades seminariet  Standarder för ett tillgängligt Europa i samarbete med SIS Swedish Standards Institute

Seminariet handlade om vilken roll standarder har för att möta skärpta krav på tillgänglighet i upphandling och det nya direktivförslaget. Medverkade gjorde bland andra Ima Placencia Porrero från EU-kommissionen, Cecilia Beskow, Standardiseringschef på SIS, Lars Lööw, generaldirektör på Europeiska Socialfonden, Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten, Mia Ahlgren, Handikappförbunden, Anita Hildén, Begripsam samt Peggy Haase på Post- och telestyrelsen. Nedan hittar du länkar till presentationerna

Ima Placencias presentation

Cecilia Beskows presentation

Lars Lööws presentation

Lisa Sennströms presentation

Mia Ahlgrens presentation

Anita Hildéns presentation

Peggy Haases presentation

25 april 2016