Öppet brev till regeringen om EU:s webbdirektiv

Handikappförbunden vill att den svenska regeringen agerar för att ta bort undantag i det förslag till tillgängliga offentliga webbplatser som slutförhandlas inom EU. I ett öppet brev till IT-minister Mehmet Kaplan och Karin Svensson Smith, ordförande i riksdagens Trafikutskott som hanterar IT, förmedlar Stig Nyman ett upprop från 20 europeiska organisationer som vill att rätten till offentlig digitalt innehåll ska säkerställas.

Vi har tidigare lyft undantag i förhandlingarna om webbdirektivet i  SVT debatt och i Dagens samhälle. Nu när EU:s ordförandeland Nederländerna försöker bli klar med förhandlingarna under våren, har europeiska organisationerna som företräder 80 miljoner européer och 150 miljoner äldre personer inom EU, enats bakom ett öppet brev till alla medlemsländer. I förhandlingarna som pågår vill Europaparlamentet ha bort flera undantag för till exempel dokument, filmer, appar och intranät samt Public Service. Det är regeringarna i EU:s medlemsländer som försvarar undantagen. När det gäller Sveriges position, hävdar regeringens förhandlare att det är kopplat till ”problem i Yttrandefrihetsgrundlagen”. Handikappförbunden anser att det är politikernas ansvar att lösa eventuella problem och säkerställa rättigheter i Europa. Vi hoppas på ett kursändring och ett offentligt uttalat stöd från regeringen. 

Öppet brev till regeringen

Öppet brev på engelska från europeiska organisationer

11 mars 2016