Handikappförbunden kommenterar den utvidgade diskrimineringslagen: "En halv seger"

I dag presenterade integrationsminister Erik Ullenhag en lagrådsremiss som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs i diskrimineringslagen. Enskilda individer kan nu få rätt att driva diskrimineringsärenden om tillgänglighet i domstol. 

-        Det är bra att regeringen har mod att lagstifta i frågan. Lagändringen är en seger för funktionshinderrörelsen, som har jobbat för detta i 20 år. I grunden handlar det om mänskliga rättigheter, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, som organiserar 37 medlemsförbund.

Förbudet mot diskriminering ska gälla inom alla samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen, exempelvis utbildning, hälso- och sjukvård samt varor och tjänster. När det gäller tillhandahållande av varor och tjänster samt på hälso- och sjukvårdens område föreslås dock att förbudet inte ska gälla för privatpersoner eller för företag med färre än tio anställda.

-        Att alla småföretag med mindre än 10 anställda undantas när det gäller varor och tjänster samt hälso-och sjukvård är vi besvikna över. Med det undantaget kommer stora delar av servicenäringen att vara undantagen och där tillåter man alltså fortsatt diskriminering. Vi hoppas nu att riksdagen kan rätta till de undantag som regeringen gjort, så att förslaget till en förstärkt diskrimineringslag omvandlas från en halv seger till en hel seger för mänskliga rättigheter, säger Ingrid Burman.

Pelle Kölhed, vice ordförande för Handikappförbunden, tycker inte att det är bra att två grupper ställs mot varandra: företagare och personer med funktionsnedsättning.

-        Omtanken om småföretagarna verkar väga tyngre än de mänskliga rättigheterna för människor med funktionsnedsättning. Men diskriminering är lika illa var den än äger rum, säger han.

Lagen beräknas träda i kraft den 1 januari 2015.

För kommentarer, var god kontakta:

Ingrid Burman, ordförande, Handikappförbunden, 070-343 95 87

Pelle Kölhed, vice ordförande, Handikappförbunden, 070 - 518 04 97

Bakgrund:

Ungefär var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Den vardag som de flesta tar för given är stängd för många av dem. Otillgänglig kollektivtrafik, otillgängliga byggnader och otillgänglig information försvårar exempelvis möjligheten att välja skola och utbildning och att delta i arbets-, fritids- och kulturlivet. Otillgängligheten leder till kostnader för samhället, men skapar också ett utanförskap för individen.

 

 

03 mars 2014