FNs rekommendationer till Sverige

FN har levererat preliminära rekommendationer om vad Sverige bör göra för att bättre uppfylla FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Övervakningskommittén lyfter bland annat propositionen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering samt att konventionen ska införlivas i svenska lag. Många andra av de punkter Handikappförbunden har lyft fram inför mötet finns med på listan av rekommedationer, medan vissa områden saknas.

Rekommendationerna kan laddas ned på engelska

Svensk översättning av rekommendationerna

Kommittén antog också allmänna kommentarer för att tolka två av konventionens artiklar,

Allmänna kommentarer till artikel 12 (likhet inför lagen) på engelska

Allmänna kommentarer till artikel 9 (tillgänglighet) på engelska

16 april 2014

aktuellt

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2017-05-16 klockan 11:00 - 17:00: Länskonferens 16 maj 2017
2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00: Öppen kongressdag 17 maj
2017-05-18 klockan 09:00 - 16:00: Kongress 18 maj
2017-05-19 klockan 16:00 - 19:00: En 75-åring blir pånyttfödd!