Pressmeddelanden från Handikappförbunden

Pressmeddelanden

 2017-10-11 09:51: "Avgörande skolförslag riskerar nedröstning – stöd förslaget om åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik"
Funktionsrätt Sverige och flera av våra medlemsförbund känner stor oro inför de reservationer som uttryckts från alliansens håll inför regeringens förslag om en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. Mot bakgrund av de fakta som visar att många elever idag går ut skolan utan godkända betyg i dessa ämnen, vore det djupt olyckligt om förslaget stoppades.
 2017-09-13 10:32: "Bra men otillräckliga förstärkningar i socialförsäkringen"
Regeringen säger att när Sveriges ekonomi går som tåget ska alla få del av framgången. Funktionsrätt Sverige håller med. Men då räcker det inte med de marginella förstärkningar i socialförsäkringen som regeringen nu föreslår.
 2017-09-06 08:40: "Äntligen höjs lönebidraget till en värdig nivå"
Igår gick regeringen ut och gav besked om nya efterlängtade förstärkningar inom arbetsmarknad. ”Efter många års envist arbete från Funktionsrätt Sveriges sida lyssnar regeringen äntligen och höjer lönebidraget till personer med funktionsnedsättning till en värdig nivå”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.
 2017-08-24 16:31: "Funktionsrätt Sverige välkomnar skärpning av diskrimineringslagen"
Funktionsrätt Sverige har arbetat hårt för detta och är därför mycket glada över regeringens besked idag om en skärpning av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Vi menar dock att denna förändring inte räcker för att leva upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förbudet mot diskriminering måste omfatta hela samhället.
 2017-08-21 11:38: "Ny sommarskola ska öka intresset för Funktionsrättskonventionen"
Den 23-25 augusti kommer studenter, doktorander och forskare från hela landet att samlas på Värmdö för att fördjupa sina kunskaper om FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Studenter och akademiker som själva har funktionsnedsättning är en prioriterad målgrupp för sommarskolan, som arrangeras för allra första gången i Sverige.
 2017-08-16 14:55: "Läsa-skriva-räkna garantin handlar om alla elevers funktionsrätt"
Funktionsrätt Sverige odelat positiva till regeringens förslag idag om att införa en läsa-skriva-räkna garanti i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Vi tror dock att åtgärdsgarantin, tillsammans med andra insatser i samma riktning, kräver förändringar i både grundläggande lärarutbildning och rektorsutbildning.
 2017-07-05 08:00: "Inbjudan presskonferens Funktionsrätt Sverige och Föreningen JAG om nazisternas närvaro i Almedalen"
När Föreningen JAG den 6 juli, klockan 18 plockar ned sitt material i tältet på Hamnplan är Funktionsrätt Sverige med och sätter upp en utställning om T4 - Nazitysklands program för utrotning av personer med funktionsnedsättningar. Bakgrunden är den debatt som uppstått om antidemokratiska organisationer i Almedalen och därmed vilken människosyn som accepteras som en del i det offentliga samtalet.
 2017-06-30 10:29: "Funktionsrätt i Almedalen"
Funktionsrätt Sverige har temat funktionsrätt i Almedalen. Du hittar oss som vanligt nere på Skeppsbron, denna gång tältplats 112 och 113. Här träffar du flera av våra medlemsförbund och kan lyssna på vassa politikerutfrågningar och spännande seminarier med våra projekt och andra samarbetspartners.
 2017-06-19 13:10: "Lärar- och rektorsutbildningar behöver uppdateras"
Lärare har inte tillräckliga kunskaper om funktionsnedsättningar och de följder brister i lärmiljön kan ge. Många elevers behov av och rätt till en fungerande undervisning förbises. Funktionsrätt Sverige menar att Lärar- och rektorsutbildningen behöver utökat innehåll om funktionsnedsättning, hinder i lärmiljön och pedagogiska metoder - för alla elevers funktionsrätt.
 2017-05-18 15:23: "Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige och välkomnar Lars Ohly som ny ordförande"
Idag byter Handikappförbunden namn och blir Funktionsrätt Sverige. Vi välkomnar också Lars Ohly som vår nya ordförande. Han efterträder därmed Stig Nyman, som varit ordförande sedan 2015.
 2017-05-15 11:31: "Fler vackra ord utan konkreta förslag"
Statsrådet Åsa Regnérs presskonferens idag om propositionen för en ny funktionshinderspolitik lämnade mycket att önska. Vi saknar konkreta reformförslag och en plan för hur FNs kritik från 2014 ska åtgärdas.
 2017-04-18 15:44: "Statsbidraget till funktionsrättsrörelsen måste säkras"
Idag går Handikappförbunden ut med ett uttalande där vi ger uttryck för vår djupa oro över den pågående översynen av statsbidraget. Översynen har drivits fram av departementet och Socialstyrelsen, utan samråd med funktionsrättsrörelsen. Vi kräver därför att direktiven skrivs om.
 2017-02-23 10:52: "LSS - Låt den enskilde definiera sitt eget liv"
LSS innehåller centrala begrepp som speglar de principer som bär lagens syfte, exempelvis jämlikhet i levnadsvillkor, full delaktighet och att leva som andra. I direktiven till den statliga översynen sägs att LSS är svårtolkad och att det bör utredas om begreppen bör definieras i lagen. Handikappförbundens menar att begreppen måste definieras av den enskilde som omfattas av lagens insatser.
 2017-02-21 12:42: "Behandlande läkare vet mest om patienten"
Socialdepartementet kom nyligen med ett pm om ansvaret för försäkringsmedicinska utredningar som Handikappförbunden också lämnat synpunkter på. Departementet föreslår bland annat att landstingen får ett lagstadgat ansvar att utföra utredningarna. Men ingen vet om dessa utredningar faktiskt gör nytta, vilket Handikappförbunden ser som problematiskt.
 2017-02-08 09:36: "Handikappförbunden genomför parallellutredning av LSS"
Handikappförbunden har med anledning av den statliga översynen av den statliga assistansersättningen och LSS lagstiftningen (Dir 2016:40), samlat en arbetsgrupp bestående av representanter från flera av våra medlemsförbund. Arbetsgruppen kommer att genomföra en parallell utredning och bedriva löpande rapportering av angelägna frågor som rör LSS.
 2017-02-07 07:00: "Oförsäkrade läkemedel utgör risk för patienter"
Årligen säljs hundratusentals förpackningar av oförsäkrade läkemedel på apoteken och varje år skadas ett antal patienter av dessa läkemedel. Under 2012 såldes 349 000 oförsäkrade förpackningar på apotek inom läkemedelsförmånen. Handikappförbunden vädjar nu i en skrivelse till sjukvårdsminister Gabriel Wikström att agera i frågan. Läkemedelsförsäkringen är en viktig patientsäkerhetsfråga.
 2016-12-21 17:20: "Regeringen tar flera bra initiativ, men situationen kräver nödstopp"
​Handikappförbunden menar att regeringen tar steg i rätt riktning med sitt förtydligande i regleringsbrevet till Försäkringskassan och med nya myndighetsuppdrag. Men regeringen måste redan nu ta ansvar och agera för att stoppa den pågående hanteringen av personlig assistans, där individer och familjer dagligen drabbas av orättvisa neddragningar och avslag, säger Stig Nyman, ordförande.
 2016-12-16 11:11: "Lagändring brådskar"
Åsa Regnérs vaga uttalanden under gårdagen om att skynda på förändringar i LSS lagen räcker inte. Handikappförbunden menar att det krävs snabba åtgärder för att räta upp det sluttande plan som hanteringen av personlig assistans och LSS är idag”, säger Pelle Kölhed vice ordförande i Handikappförbunden och expert i utredningen av LSS.
 2016-12-09 15:24: "​Vädjan till regeringen - Ompröva besluten om neddragen assistans"
Handikappförbunden lämnade idag, vid regeringens funktionshindersdelegation, över ett brev till Åsa Regnér, barn- äldre och jämställdhetsminister, med en vädjan om att regeringen omgående omprövar de beslut om kraftigt neddragen assistans som drabbar både familjer och individer som är assistansberättigade.
 2016-11-29 08:00: "Regeringen måste lyssna på FNs kritik"
Den 3 december firar vi ”En dag för alla”, internationella funktionsrättsdagen. Mot bakgrund av regeringens hantering av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har Handikappförbunden i år valt att tillsammans med många andra organisationer, ställa oss bakom den landsomfattande manifestationen "Assistans är frihet- rädda LSS".