Välkommen

Vårbild

Var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. I många situationer uppstår hinder som begränsar. Konsekvensen blir att kvinnor och män med funktionsnedsättning inte alltid får ta del av sina grundläggande mänskliga rättigheter. Rättigheter som de flesta tar för givna.

NYHETER:

 • 2017-05-24

  Föreningskunskap

  Föreningslivet i Malmö har skapat Förening.se för att ge kunskap om hur man bildar och sköter en förening. Många exempel kommer från Malmö men viljan är att materialet ska vara av intresse för hela landet.
  Till webbplatsen Förening.se
 • 2016-12-15

  Artikel i Länsposten

  Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län oroas över att assistansersättningen dras ner. Det finns exempel på hjärnskadade som blivit helt utan assistans trots att behovet kvarstår. Tillvaron försämras för de drabbade.
  Oro när assistans hotas att dras ner

Anslagstavlan


Kansliets öppettider

Måndag-onsdag 9.00-14.00
Torsdag 12.30-16.30
Kontaktuppgifter se nedan.

Informera på USÖ

Brukarorganisationer har möjlighet att under en dag informera om sin verksamhet i M-huset, Gallerian. För att boka en sådan aktivitet kontakta Ulrika Juhlin, 019-602 66 75.