Välkommen

Vårbild

Var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. I många situationer uppstår hinder som begränsar. Konsekvensen blir att kvinnor och män med funktionsnedsättning inte alltid får ta del av sina grundläggande mänskliga rättigheter. Rättigheter som de flesta tar för givna.

NYHETER:

 • 2016-12-15

  Artikel i Länsposten

  Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län oroas över att assistansersättningen dras ner. Det finns exempel på hjärnskadade som blivit helt utan assistans trots att behovet kvarstår. Tillvaron försämras för de drabbade.
  Oro när assistans hotas att dras ner
 • 2016-11-16

  Handikappförbunden byter namn

  Extrakongressen som hölls i Solna onsdagen den 19 oktober beslutade att Handikappförbunden ska byta namn till Funktionsrätt Sverige nästa år. Vad vi själva föreslås heta återstår att se.
  Läs mer om begreppet funktionsrätt

Anslagstavlan


Kansliets öppettider

Måndag-torsdag 9.00-14.00
Kontaktuppgifter se nedan.

Informera på USÖ

Brukarorganisationer har möjlighet att under en dag informera om sin verksamhet i M-huset, Gallerian. För att boka en sådan aktivitet kontakta Ulrika Juhlin, 019-602 66 75.