Verksamhet

Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande handikapporganisationer.  

Genom samarbetsorganet samordnas medlemsorganisationernas insatser för att deras intressen i gemensamma och övergripande frågor skall tas till vara i samhället. Målet är att uppnå ett samhälle för alla.  

Det intresspolitiska arbetet bedrivs huvudsakligen genom samverkansråden med Stockholms läns landsting (SLL) samt utred­nings- kontakt-, utbildnings- och informationsverksamhet.

Info

Brev från ordföranden

Annika Hässler Klicka här för att läsa månadsbrev från HSO:s ordförande.

 Läs nya ordförandebrevet!

    

 

----------------------------------------------

Aktuella seminarier

Vad är intressepolitik? Del 2, 26 okt

Visioner för primär- och närsjukvården, 16 nov

Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT, 20 nov

----------------------------------------------

Behöver du tala ut?

Jourhavande Medmänniska
Jourhavande Präst
Psykiatriakuten

----------------------------------------------

Samverkansrådens minnesanteckningar

 ----------------------------------------------

Ansvarig utgivare: Annika Hässler
Webbredaktör: Annelie Ström

@ 

Inloggning