Verksamhet

HSO i Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande handikapporganisationer.  

Genom samarbetsorganet samordnas medlemsorganisationernas insatser för att deras intressen i gemensamma och övergripande frågor skall tas till vara i samhället. Målet är att uppnå ett samhälle för alla.  

Det intresspolitiska arbetet bedrivs huvudsakligen genom samverkansråden med Stockholms läns landsting (SLL) samt utred­nings- kontakt-, utbildnings- och informationsverksamhet.

Info

Brev från ordföranden

Annika Hässler Klicka här för att läsa månadsbrev från HSO:s ordförande.

 

    

 

----------------------------------------------

Aktuella seminarier

Inga aktuella seminarier

----------------------------------------------

Behöver du tala ut?

Jourhavande Medmänniska
Jourhavande Präst
Psykiatriakuten

----------------------------------------------

Samverkansrådens minnesanteckningar

 ----------------------------------------------

Ansvarig utgivare: Annika Hässler
Webbredaktör: Annelie Ström

@ 

Inloggning