Samverkan

HSO samverkar med en rad myndigheter och organisationer för att personer med funktionsnedsättning skall uppnå full jämlikhet och delaktighet i samhället. Den huvudsakliga samverkan sker med Stockholms läns landstings olika förvaltningar. Vi samverkar även med Funktionsrätt Sverige, som vi är del av på länsnivå, samt en del andra organisationer.

Mer information om vad som sker just nu inom de olika samverkansgrupperna finner Du under respektive Verksamhet.

Info

Brev från ordföranden

Annika Hässler Klicka här för att läsa månadsbrev från HSO:s ordförande.

 Läs nya ordförandebrevet!

    

 

----------------------------------------------

Aktuella seminarier

Vad är intressepolitik? Del 2, 26 okt

Visioner för primär- och närsjukvården, 16 nov

Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT, 20 nov

----------------------------------------------

Behöver du tala ut?

Jourhavande Medmänniska
Jourhavande Präst
Psykiatriakuten

----------------------------------------------

Samverkansrådens minnesanteckningar

 ----------------------------------------------

Ansvarig utgivare: Annika Hässler
Webbredaktör: Annelie Ström

@ 

Inloggning