HSO:s organisation och stadgar

HSO Stockholms läns organisationDu kan ladda ner HSO:s stadgar här!

HSO Stockholms län har 43 medlemsföreningar. Representanter för dessa träffas i ordförandestämmor minst två gånger per år, varav ett skall vara årsmöte. Vid stämmorna behandlas gemensamma och övergripande frågor. Vid årsmötet väljer man även ledamöter till styrelsen. HSO:s styrelse och stämma kan tillsätta mer eller mindre tillfälliga grupper för olika uppgifter.

För det fortlöpande arbetet finns ett kansli med kanslichef, handläggare och administrativ personal.

Info

Brev från ordföranden

Annika Hässler Klicka här för att läsa månadsbrev från HSO:s ordförande.

 

    

 

----------------------------------------------

Aktuella seminarier

Inga aktuella seminarier

----------------------------------------------

Behöver du tala ut?

Jourhavande Medmänniska
Jourhavande Präst
Psykiatriakuten

----------------------------------------------

Samverkansrådens minnesanteckningar

 ----------------------------------------------

Ansvarig utgivare: Annika Hässler
Webbredaktör: Annelie Ström

@ 

Inloggning