HSO:s Historia

I maj 1942 bildades Samarbetskommittén för Partiellt Arbetsföra (SAMPAS). Kommittén bestod av två representanter från vardera De Blindas förening, Föreningen för de Dövas Väl, De Lungsjukas Riksförbund och Riksföreningen Vanföras Väl. Målet var främst att motverka arbetslösheten, som trots bristen på arbetskraft under pågående världskrig var hög bland landets funktionshindrade.

I oktober 1942 uppvaktade Samarbetskommittén socialministern som därefter erhöll regeringens bemyndiganden att tillkalla fem sakkunniga att ”ta itu med uppgifterna”. 1949 anordnades en Rikskonferens för partiellt arbetsföra på Tollare gård. Från konferensen gjordes bland annat följande uttalande:  

”Samarbetskommittén för partiellt arbetsföra bör vara en rikskommitté och ett centralt organ för samarbete mellan de anslutna organisationerna. Som lokala organ för detta samarbete bör finnas lokala samarbetskommittéer. ”  

1950 bildades en lokal samarbetskommitté i Stockholms län, där Hans Gedin från Blindföreningen i Stockholm blev den första ordföranden.

1970 slogs SAMPAS ihop med Handikapporganisationernas Centralkommitté (HCK) i Stockholms län. Bakgrunden till sammanslagningen var bildandet av storlandstinget 1971. Eftersom man inom handikapporganisationerna hade blivit beroende av landstinget, anpassades organisationen till landstingets nya form.

1994 antogs nya stadgar och Läns-HCK bytte namn till Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län. Man hade då 27 medlemsorganisationer.

Vid årsmötet 2014 ändrades namnet på nytt, för att spegla hur samhällssynen på personer med funktionsnedsättning förändrats, tillsammans med terminologin. Det nya namnet blev HSO i Stockholms län - Funktionshindersrörelsen i samverkan, där HSO står för Handling - Samverkan - Omtanke.

Idag, drygt 70 år efter bildandet av SAMPAS, bedrivs en omfattande verksamhet med 43 anslutna medlemsföreningar, vilka till­sammans har ca 70.000 medlemmar.

Info

Brev från ordföranden

Annika Hässler Klicka här för att läsa månadsbrev från HSO:s ordförande.

 

    

 

----------------------------------------------

Aktuella seminarier

Inga aktuella seminarier

----------------------------------------------

Behöver du tala ut?

Jourhavande Medmänniska
Jourhavande Präst
Psykiatriakuten

----------------------------------------------

Samverkansrådens minnesanteckningar

 ----------------------------------------------

Ansvarig utgivare: Annika Hässler
Webbredaktör: Annelie Ström

@ 

Inloggning