Om HSO Stockholms län

Var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. I många situationer uppstår hinder som begränsar. Konsekvensen blir att kvinnor och män med funktionsnedsättning inte alltid får ta del av sina grundläggande mänskliga rättigheter. Rättigheter som de flesta tar för givna. Vår vision är ett samhälle för alla. Ett samhälle där alla människor har lika förutsättningar och är fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga.

HSO i Stockholms län - Funktionshindersrörelsen i samverkan är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för 43 länstäckande handikappföreningar med cirka 70 000 medlemmar. HSO står för Handling - Samverkan - Omtanke. 

Samarbetsorganets uppgift är att verka för att medlemsorganisationernas intressen i gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i länet samt att underlätta och stödja medlemsorganisationernas arbete genom utrednings- kontakt-, utbildnings- och informationsverksamhet.

Målet är att uppnå ett samhälle för alla.

Info

Brev från ordföranden

Annika Hässler Klicka här för att läsa månadsbrev från HSO:s ordförande.

 

    

 

----------------------------------------------

Aktuella seminarier

Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT, INSTÄLLT!

----------------------------------------------

Behöver du tala ut?

Jourhavande Medmänniska
Jourhavande Präst
Psykiatriakuten

----------------------------------------------

Samverkansrådens minnesanteckningar

 ----------------------------------------------

Ansvarig utgivare: Annika Hässler
Webbredaktör: Annelie Ström

@ 

Inloggning