Länkar

Jourtjänster:

Jourhavande Medmänniska, öppet kl. 21-06, året runt: 08-702 16 80.  För dig som behöver någon att tala med, oavsett om vad.

Jourhavande Präst, öppet kl. 21-06, året runt: 112. Jouren är en krisjour, till för akuta situationer.

Psykiatriakuten, hit ska du bara vända dig när det är aktuellt med omedelbart ställningstagande till psykiatrisk sjukhusvård: 08-123 492 00.

 

Vart vänder jag mig för stöd och information?

Funktionsnedsättning: Våra medlemsföreningar kan ge svar på frågor om specifika funktionsnedsättningar. De flesta föreningar har även olika medlemsaktiviteter.

Rådgivning: frågor om rättigheter och stöd, hjälpmedel, habilitering, med mera, kan du få hjälp med på Forum Funktionshinders rådgivningstelefon: 08 123 350 10, eller texttelefon: 08 123 350 40. Telefontjänsten är öppen vardagar kl 08.30-16.30. Läs mer på Forum Funktionshinder.

Information: Funktionshindersguiden har samlat mycket information och svar på vanliga frågor på sin hemsida.

Juridik: lagrummet.se har samlat info om vart du vänder dig för juridisk hjälp, klagomål eller överklagan. 

 

Aktuella länkar

Ladda ner en utskriftsversion av WHO:s poster "Better health for people with disabilities" här.

 

Myndigheter, organisationer etc. i Stockholmsregionen

Forum Funktionshinder

Funktionshindersguiden

1177 Vårdguiden

Hjälpmedelsguiden och Hjälpmedelsservice och  1177 Vårdguiden hjälpmedel 

Stockholms läns landsting (SLL)

Patientnämnden (PAN)

Folkhälsoguiden

Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Stockholms Handikapp-Idrottsförbund (IF)

Länsstyrelsen 

 

Myndigheter/organisationer på statlig nivå

Handikappförbunden

Myndigheten för delaktighet

Diskrimineringsombudsmannen

 

Utbildning och forskning

Studera med funktionshinder

Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) - forskande läkemedelsföretagen

 

Fotografier

public domain pictures.net 

pixabay.com

Info

Brev från ordföranden

Annika Hässler Klicka här för att läsa månadsbrev från HSO:s ordförande.

 

    

 

----------------------------------------------

Aktuella seminarier

Inga aktuella seminarier

----------------------------------------------

Behöver du tala ut?

Jourhavande Medmänniska
Jourhavande Präst
Psykiatriakuten

----------------------------------------------

Samverkansrådens minnesanteckningar

 ----------------------------------------------

Ansvarig utgivare: Annika Hässler
Webbredaktör: Annelie Ström

@ 

Inloggning