KHR - Kommunala handikappråd

KHR eller motsvarande (samrådsgrupper) är ett organ inom kommun-
en där handikapprörelsens representanter kan bevaka och påverka
att handikappaspekter beaktas i alla sammanhang när det gäller
planering av verksamhet och inriktning inom kommunen.
  
Varje kommun har fastställt egna reglementen för KHR och beslutar
också om sammansättningen (antal representanter från handikapp-
rörelsen).
 
Mandatet är på 4 år. HSO hämtar vart fjärde år in nomineringar från medlemsföreningarna och sammanställer ett förslag till kommunerna. Dessa beslutar slutligen vilka ledamöter som ska ingå i KHR.

Info

Brev från ordföranden

Annika Hässler Klicka här för att läsa månadsbrev från HSO:s ordförande.

 

    

 

----------------------------------------------

Aktuella seminarier

Inga aktuella seminarier

----------------------------------------------

Behöver du tala ut?

Jourhavande Medmänniska
Jourhavande Präst
Psykiatriakuten

----------------------------------------------

Samverkansrådens minnesanteckningar

 ----------------------------------------------

Ansvarig utgivare: Annika Hässler
Webbredaktör: Annelie Ström

@ 

Inloggning