Nyheter

Du hittar fler artiklar under Verksamhet och Utbildning!

Psykisk kris, utsatthet och rättshaveristiskt beteende

Måndag den 17 oktober var psykoterapeuten och föreläsaren Jakob Carlander inbjuden till den årliga kansliträff som anordnas av HSO i Stockholms län, för de anställda på föreningarnas kanslier. Carlander har skrivit ett flertal böcker, och föreläste utifrån den senaste: Möta människor med ett rättshaveristiskt beteende”. Läs mer här!

Akermodellen eller en egen Stockholmsmodell? Del 2

Peter, Marianne och Margareta

Seminariet den 10 oktober handlade om hur Landstinget i Värmland implementerat ”Akermodellen” i sin verksamhet. Läs mer här!

Nominera till samverkansrådet med HSF

Ingrid Näsman Björk har lämnat sin plats i samverkansrådet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hon har haft svårt att kombinera sitt uppdrag med sitt nuvarande arbete. Nomineringen ska vara inne senast 21 november till helen.johansson@hsostockholmlan.se eller info@hsostockholmlan.se

Info

Brev från ordföranden

Annika Hässler Klicka här för att läsa månadsbrev från HSO:s ordförande.

  Läs nya ordförandebrevet!

 
 

----------------------------------------------

Aktuella seminarier:

Personcentrerad vård, 25 okt

Färdtjänstens framtid, 8 nov

Uppföljning av årsmötesbeslut, 17 nov

----------------------------------------------

Behöver du tala ut?

Jourhavande Medmänniska
Jourhavande Präst
Psykiatriakuten

----------------------------------------------

Samverkansrådens minnesanteckningar

 ----------------------------------------------

Ansvarig utgivare: Annika Hässler
Webbredaktör: Annelie Ström

@ 

 Inloggning