Torsdagsbladet

Här finner du HSO Uppsala Läns informationsskrift "Torsdagsbladet".

Torsdagsbladet innehåller information från olika föreningar, 
Rehabiliteringen, Landstinget, arbetetet med tillgängliget osv.

Det är upp till oss medlemmar i de olika föreningarna att sända in material 
som vi tror kan vara av intresse för andra och det sänder man till Nahal & Janne

Har du något som du vill ska komma med, sänd då det till:

Nahal Ghanbari
E-post: nahal.ghanbari@c.hso.se

eller

Janne Wallgren
E-post: janne.wallgren@c.hso.se