Styrelsen som valdes på årsmötet mars 2015

Roland Sundelin, ordförande
070-6028217
difsundelin@gmail.com
 
Eva Gardell, sekreterare
0760 – 50 07 87 
freddy.gardell@telia.com

Gösta Karlsson, vice ordförande
0709-920012
g.kzzon@gmail.com

Anna-Lena Svensson
073-3699715
ravinstigen@hotmail.com

Per Pettersson
076-6519691
per.pettersson6@gmail.com 

Hilbert Karlqvist, adjungerad kassör
070-8291564
hk.redovisning@telia.com

 

Kontakt

Funktionsnedsatta i Samverkan-Funkisam

Brömsebroväg 8

621 39 Visby

funkisam@hotmail.se

Kontakta ordförande för ytterligare information.

Roland Sundelin

070-6028217

Inloggning