Samrådsinformation

Samrådsinformation

- Vill ni vara med och visa upp er förening?
- Kunskap och Inspirationsdagar om jämlika villkor oavsatt funktionsförmåga
   Arrangemanget pågår Onsdag den 30.8 mellan 13.00 - 16.30
   samt torsdag 31.8 mellan 9.00 - 16.00
   Joda Bar och kök / Skeppsbron 24

   Anmälan till: Görsta Karlsson, g.kzzon@gmail.com, senast den 1.6 

 

- Ojämnlika villkor för personer med Funktionsnedsättningar
 
Regionfullmäktige fattade beslut enligt RF§178, 2013-12-16 om att dialog och samråd skall efterlevas          enligt FN-Konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

detta är ett ärrende som Funkisam jobbar aktivt med just nu 

återkommer

 

 
Kontakt

Funktionsnedsatta i Samverkan-Funkisam

Brömsebroväg 8

621 39 Visby

funkisam@hotmail.se

Kontakta ordförande för ytterligare information.

Roland Sundelin

070-6028217

Inloggning