Pressklipp

Marchen för tillgänglighet 2011

Här kommer vi lägga upp länkar till artiklar om och insändare av FUNKISAM. Efterhand riskerar länkarna bli gamla och ej fungerande, skulle du uppmärksamma en ej fungerande länk eller andra felaktigheter på hemsidan ber vi dig kontakta oss så att vi kan rensa bland det inaktuella.

funkisam@hotmail.se

Gotlands tidningar 

Kontakt

Funktionsnedsatta i Samverkan-Funkisam

Brömsebroväg 8

621 39 Visby

funkisam@hotmail.se

Kontakta ordförande för ytterligare information.

Roland Sundelin

070-6028217

Inloggning