Funkisams Sammarbetspartner

www.gotland.reumatikerforbundet.org 

www.srfabi.org/

www.rsmhgotland.se/

www.autismgotland.se/

 www.attention-gotland.se

www.gotland.se/kulturfritid 

www.strokeforbundet.org/gotland/ 

www.abf.se/gotland/

www.fub.se/fub/lansforbund/31

www.srfstockholmgotland.se

www.finsamgotland.se 

Kontakt

Funktionsnedsatta i Samverkan-Funkisam

Brömsebroväg 8

621 39 Visby

funkisam@hotmail.se

Kontakta ordförande för ytterligare information.

Roland Sundelin

070-6028217

Inloggning