Aktuellt

 Mötes tider 2017!

15 mars kl 18.00 - 20.00 / Funkisams Årsmöte, Korpen

23 maj kl 18.00 - 20.00/ Inbjudan - Hur styrs tillgängligheten i Region Gotland- Visborg rum Bornholm

30.8-31.8/ Kunskap och Inspirationsdagar / Joda Bar och kök- Skepssbron 24

5.9/ Representantskapsmöte/ Visborg

26.9/ Tillgänglighetsrådet/ Visborg

Kontakt

Funktionsnedsatta i Samverkan-Funkisam

Brömsebroväg 8

621 39 Visby

funkisam@hotmail.se

Kontakta ordförande för ytterligare information.

Roland Sundelin

070-6028217

Inloggning