Rätten till försörjning

Alla människor måste garanteras en trygg försörjning genom arbete och/eller genom socialförsäkringen. Kommunalt försörjningsstöd eller anhörigförsörjning kan inte vara en acceptabel försörjningsgrund. Rätten till arbete måste stärkas för människor med funktionsnedsättning, socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen måste ge en fullgod försörjning för den som inte kan försörja sig genom eget arbete.

Handikappförbundens gemensamma påverkansarbete inriktar sig på att sprida kunskaperna om de möjligheter och hinder till egen försörjning som finns för personer med funktionsnedsättning, och den ekonomiska utsattheten som drabbar många.

Styrelsen,  som är ny sen kongressen 2015-05-21, kommer utse kontaktpersoner för området. Tills vidare hänvisas frågor till ansvarig tjänsteman  Mikael Klein

På uppdrag av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har Handikappförbuden skrivit rapporten En socialförsäkring för alla - Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring. Ladda ner rapporten som pdf.

aktuellt

Pressklipp

Östgöta Correspondenten 07 jul: "Länets kulturutbud måste tillgängliggöras"

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2015-09-04 klockan 10:00 - 12:30: Inbjudan till Kick-off
2015-09-10 klockan 09:00 - 15:00: Workshop om media
2015-09-14 klockan 10:00 - 13:00: Nätverksmöte för Hälso- och sjukvård
2015-09-17 klockan 13:00 - 16:00: Kanslichefsmöte