Tryggad försörjning genom arbete och socialförsäkring

Alla människor måste garanteras en trygg försörjning genom arbete och/eller genom socialförsäkringen. Kommunalt försörjningsstöd eller anhörigförsörjning kan inte vara en acceptabel försörjningsgrund. Rätten till arbete måste stärkas för människor med funktionsnedsättning, socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen måste ge en fullgod försörjning för den som inte kan försörja sig genom eget arbete.

Handikappförbundens gemensamma påverkansarbete inriktar sig på att sprida kunskaperna om de möjligheter och hinder till egen försörjning som finns för personer med funktionsnedsättning, och den ekonomiska utsattheten som drabbar många.

Ansvariga i styrelsen för området är
Ingrid Burman Mobil: 070-343 95 87
Jan-Olof Forsén Mobil: 070-420 82 57

Ansvarig tjänsteman för området är Mikael Klein

På uppdrag av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har Handikappförbuden skrivit rapporten En socialförsäkring för alla - Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring. Ladda ner rapporten som pdf.