Tryggad försörjning genom arbete och socialförsäkring

Alla människor måste garanteras en trygg försörjning genom arbete och/eller genom socialförsäkringen. Kommunalt försörjningsstöd eller anhörigförsörjning kan inte vara en acceptabel försörjningsgrund. Rätten till arbete måste stärkas för människor med funktionsnedsättning, socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen måste ge en fullgod försörjning för den som inte kan försörja sig genom eget arbete.

Handikappförbundens gemensamma påverkansarbete inriktar sig på att sprida kunskaperna om de möjligheter och hinder till egen försörjning som finns för personer med funktionsnedsättning, och den ekonomiska utsattheten som drabbar många.

Ansvariga i styrelsen för området är
Ingrid Burman Mobil: 070-343 95 87
Jan-Olof Forsén Mobil: 070-420 82 57

Ansvarig tjänsteman för området är Mikael Klein

På uppdrag av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har Handikappförbuden skrivit rapporten En socialförsäkring för alla - Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring. Ladda ner rapporten som pdf.

aktuellt

Pressklipp

Svenska Dagbladet 16 sep: "Med adhd på högskolan"
Lärarnas nyheter 16 sep: "Ökade krav på tillgänglighet"

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2014-09-23 klockan 08:30 - 10:00: Kommunikatörsmöte nr 7
2014-10-07 klockan 13:30 - 16:00: Kanslichefsmöte
2014-10-22 klockan 09:30 - 16:00: Ordförandemöte