Ökat stöd till barn, familj och skola

Barn i olika åldrar.

Barn med funktionsnedsättningar lever under andra uppväxtvillkor än barn utan funktionsnedsättningar. Föräldrar och familjer till barn med funktionsnedsättningar lever också under andra förutsättningar än andra familjer.

Rätten till en fullvärdig barndom och en likvärdig utbildning måste garanteras barn med funktionsnedsättningar. Deras familjer måste erbjudas ett fullgott samhällsstöd för att uppfylla detta. På samma sätt måste barn med föräldrar som har funktionsnedsättning stödjas.

Handikappförbundens gemensamma påverkansarbete inriktar sig på att uppmärksamma de levnadsvillkor som barn med funktionsnedsättningar och deras familjer lever under.

Ansvariga i styrelsen för området är
Thomas Jansson: 08-50 88 66 46
Börje Vestlund Mobil: 070-255 91 52

Ansvarig tjänsteman för området är Stefan Eklund Åkerberg

Utskott och nätverk
Utskottet för området Ökat stöd till barn med funktionsnedsättning och deras familjer träffas fem till sex gånger per år. Representanterna i utskottet är utsedda av medlemförbunden.

Nätverket Barn, familj och skola träffas fyra till fem gånger per år och diskuterar aktuella frågor inom barn, familj- och skolområdet.

Projekt inom området
DATE - Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever 

aktuellt

Pressklipp

Svenska Dagbladet 03 maj: "Handikapp på väg ut ur SAOL"

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2015-05-13 klockan 08:30 - 10:00: Handikappförbundens Kommunikatörsnätverk
2015-05-19 klockan 13:00 - 16:30: Länskonferens
2015-05-20 klockan 10:00 - 16:00: Öppen kongressdag
2015-05-21 klockan 10:00 - 16:00: Kongressförhandlingar