Funkisam

Funkisam Informerar: 

Bokning av lokalen på Korpen ska fortsättningsviss göras på:

g.kzzon@gmail.com
0709-920012 

Kostnad 150:-/ gång betalas på Bg: 889-7209
eller
bli medlem i Funkisam & låna lokalen gratis!

100- / år, betalas på Bg: 889-7209, skriv föreningen o kontakt uppgifter. 

Välkomna!
  

Funkisams syfte är:

Vi arbetar tillsammans inom Funkisam utifrån uppfattningen om alla människors lika värde och alla människors lika rätt.
Ett övergripande mål är att bidra till förverkligandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Samarbetsorganets namn är Funktionsnedsatta i samverkan i Gotlands län, förkortat till Funkisam.
Funkisam har bildats av och "ägs" av regionstäckande handikappföreningar inom Gotlands län.
För att Funkisam ska fungera krävs det att medlemsföreningarna, som "äger" Funkisam, aktivt engagerar sig i arbetet.
Funkisam är partipolitiskt och religiöst obundet.
Genom samarbetsorganet arbetar medlemsföreningarna tillsammans med övergripande frågor och ger varandra stöd.
Funkisams ide och verksamhet anknyter till det miljörelaterade funktionshinderbegreppet.
För den som har en funktionsnedsättning och har en betydande svårigheter i sin dagliga livsföring, uppstår ett funktionshinder mellan personer och det övriga samhället.
Genom medlemskap i Funkisam ansluter sig föreningen till Funkisams definition av funktionshinder

Ur stadgarna som godkändes den 8 mars 2012


 

 

Kontakt

Funktionsnedsatta i Samverkan-Funkisam

Brömsebroväg 8

621 39 Visby

funkisam@hotmail.se

Kontakta ordförande för ytterligare information.

Roland Sundelin

070-6028217

Inloggning