Referensgrupper

barn och vuxna avslappnade på workshop

Referensgrupp Intresseorganisationer

Astma- och Allergiförbundet

Autism- och Aspergerförbundet

Diabetesförbundet

Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärtebarnsförbundet

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Cystisk Fibros

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Svenska OCD-förbundet Ananke

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Synskadades riksförbund

Talknuten

Referensgrupp myndigheter och organisationer

Barnombudsmannen                                                       

BRIS                                                                                                     

Folkhälsomyndigheten                              

Habilitering & Hälsa, SLL                        

MIND för psykisk hälsa                            

Myndigheten för delaktighet                                          

Socialstyrelsen                                                                

Stiftelsen Allmänna Barnhuset         

 Ågrenska Stiftelsen

Kontakt

Projektledare

E-post: Ann-Marie Stenhammar 
Telefon: 070-768 02 47

Projektmedarbetare

E-post: Lena Nyblom Malmberg
Telefon: 0708-24 61 91

E-post: Erika Wermeling
Telefon: 070-795 67 87

Samarbetspartners

Allmänna arvsfonden, logotyp Rädda Barnens logotyp  

Logotyp till 1177 Vårdguiden

Nationellt nätverk för anhöriga      Region Skånes logotyp