Mål och målgrupper

Perspektivbankens innehåll bidrar till att förutsättningarna för en öppen kommunikation mellan familjemedlemmar ökar. En öppen kommunikation stärker samhörigheten och förtroendet mellan barn och föräldrar. Det ger båda mer kontroll över sin situation.

När projektet är avslutat kommer det att finnas:

  • 18 – 24 filmer, ljudfiler, illustrationer och texter med exempel på olika teman inom området ”det outsagda”. Målgrupperna har lätt att hitta och använda perspektivbankens innehåll.
  • informationsmaterial om perspektivbanken till barn, föräldrar och professionella.
  • en handledning till professionella om hur innehållet kan användas.
  • en analytisk skrift om undersökningens resultat.

Målgrupper:

  •  Barn med funktionsnedsättning i åldersgruppen 4 -12 år, syskon och föräldrar.
  • Målgrupp är också professionella som i sin yrkesroll möter familjer med barn som har funktionsnedsättningar. Perspektivbankens innehåll förmedlar kunskap som gör att professionella vågar fråga mer än vad de gör idag.

Kontakt

Projektledare

E-post: Ann-Marie Stenhammar 
Telefon: 070-768 02 47

Projektmedarbetare

E-post: Lena Nyblom Malmberg
Telefon: 0708-24 61 91

E-post: Erika Wermeling
Telefon: 070-795 67 87

Samarbetspartners

Allmänna arvsfonden, logotyp Rädda Barnens logotyp  

Logotyp till 1177 Vårdguiden

Nationellt nätverk för anhöriga      Region Skånes logotyp