Expertgrupper med barn och ungdomar

4 barn spelar teater

Det outsagda har tre expertgrupper som består av barn och ungdomar. Grupperna är:

Expertspanarna (7-12 år) 

 • Blanka Finnman
 • Elma Pira
 • Leon Trinde
 • Linnea Sarkissian
 • Otto Runsten
 • Torsten Atterberg

Syskonexperterna (7-12 år)

 • Dagny Lind
 • Ellen Stråhle
 • Irma Häggström
 • Jonathan Dahlberg
 • Miranda Linder

 Ungdomsexperterna (15-20 år)

 • Ida Nilsson
 • Pontus Nordfeldt
 • Elof Christiansson
 • Martina Granberg
 • Izabell Persson
 • Jacob Höij
 • Amanda Kvist

Dessa grupper fyller en viktig funktion i projektets arbete genom att svara på vuxnas frågor och analysera det som kommit fram i gruppsamtal med barn och föräldrar.

Experterna hjälper projektet med idéer om:

 • vilka tankar som är lätta och svåra att prata med varandra om i familjen
 • hur vuxna ska vara för att man ska vilja prata med dom om svåra saker
 • hur innehållet i webbplatsens filmer blir igenkännbart, motiverande och inspirerande för projektets samtliga målgrupper

Ungdomsexperterna hjälper projektet genom att blicka tillbaka på sin barndomstid och minnas vad som inte blev sagt i familjen, varför och hur man kunde göra det lättare att prata´.

Första mötet med ungdomar kommer att hållas nu i november. För att ungdomar i hela landet ska kunna delta hålls dessa möten över internet, genom konferensverktyget Adobe connect - ett sätt att pröva teknikens möjligheter.

Mötena med barnen äger rum på söndagar i Kulturskolans resurscenter där det finns möjligheter till drama och skapande. Rent praktiskt kan ett möte gå till så att gruppen får höra (avidentifierade) utdrag ur projektets gruppsamtal.

Gruppen reflekterar över gruppsamtalen och väljer kanske ett tema och framför en dramatisering av detta. Just nu görs även en del planering inför en heldagsworkshop i början av nästa år.

Projektet har skriftliga avtal med experterna som får betalt för sitt arbete.

Kontakt

Projektledare

E-post: Ann-Marie Stenhammar 
Telefon: 070-768 02 47

Projektmedarbetare

E-post: Lena Nyblom Malmberg
Telefon: 0708-24 61 91

E-post: Erika Wermeling
Telefon: 070-795 67 87

Samarbetspartners

Allmänna arvsfonden, logotyp Rädda Barnens logotyp  

Logotyp till 1177 Vårdguiden

Nationellt nätverk för anhöriga      Region Skånes logotyp