Böcker om barn

Glistrup, Karen (2006) Det barn inte vet .... har de ont av, Runa förlag

Raundalen, M & Schultz, JH (2010) Kan vi  prata med barn om allt? – de svåra samtalen. Lund: Studentlitteratur

Renlund, Christina (2007) Doktorn kunde inte riktigt laga mig, Gothia Förlag

Renlund, Christina (2009) Litet syskon - Om att vara liten och ha en syster eller bror med sjukdom eller funktionsnedsättning, Gothia

Renlund, Christina; Can Mustafa & Sejersen,Thomas (2015) Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk - tio år senare,  Gothia Fortbildning

Øvreeide, Haldor (2010) Samtal med barn, Studentlitteratur

Kontakt

Projektledare

E-post: Ann-Marie Stenhammar 
Telefon: 070-768 02 47

Projektmedarbetare

E-post: Lena Nyblom Malmberg
Telefon: 0708-24 61 91

E-post: Erika Wermeling
Telefon: 070-795 67 87

Samarbetspartners

Allmänna arvsfonden, logotyp Rädda Barnens logotyp  

Logotyp till 1177 Vårdguiden

Nationellt nätverk för anhöriga      Region Skånes logotyp