Utökad inventering av barnlitteratur

Carola Tenor går igenom barnlitteratur på ett projektmöte

Projektets första inventering av barnlitteratur har nu följts upp av Carola Tenor, som hittat fler böcker som tar upp ”det outsagda” och känslor som kan kännas igen från projektets intervjuer.

Genomgången har varit tvärvetenskapligt bred och inte begränsats till specifika böcker om funktionsnedsättning (som ibland finns på särskilda hyllor och inte sällan har en undervisande ton).

Carola – som har en fil kand i barnkultur och en i genusvetenskap – har undersökt vems perspektiv som framträder och letar efter normkritik – att det inte bara är det ”avvikande” som synliggörs utan även det vanliga och ”normala”.

Carola lyfter särskilt fördelarna med bilderböcker, som når även dem som inte läser text. Bilder och illustrationer har förmåga att beskriva abstrakta fenomen på ett konkret och begripligt sätt.

I böckerna beskrivs många ”kompetenta” barn som klarar att hantera situationer och känslor. Barnperspektiv kan det också vara när sinnesstämningen växlar snabbt, precis som det gör för barn.

Roller och maktförhållanden mellan barn och vuxna varierar. Det finns vuxna som ser barns beteenden utan att skuldbelägga, men också många frånvarande vuxna som inte stöttar och finns med när problemen ska lösas.

Skam och skuld är vanliga teman, liksom känslor som är svåra att uttrycka och förstå för omgivningen. Ilska beskrivs ofta – även flickors vilket bryter tidigare normer. För glädje finns däremot inte så mycket normbrytande uttryck, till exempel ett gapskratt på fel ställe.

Humor kontrasterar mot det tunga och avdramatiserar svåra känslor. Men humor kan bli problematiskt när vuxnas beteende beskrivs som obegripligt eller när rollerna byter plats rakt av så att den vuxna kapitulerar och barnet får bära allt ansvar.

Många barnböcker utspelar sig hemma hos vita heterosexuella sammanboende medelklassfamiljer utan funktionsvarianter. Det saknas representanter för andra människor och miljöer som bara får finnas med, utan att det görs någon poäng av det.

Mångfalden har visserligen ökat i barnböckerna, men fortfarande finns mycket kvar att önska. Det är vissa författare och förlag som medvetet försöker inkludera flera perspektiv.

Bokförteckningen ska bearbetas ytterligare innan den publiceras. Vi hoppas att den ska kunna öppna för samtal och ge redskap för att ”få fatt på” de teman som redan processas i projektet.

Men kanske kan studenter redan nu hitta uppsatsämnen här – och vem vet om inte någon barnboksförfattare eller illustratör kan få nya uppslag…

Kontakt

Projektledare

E-post: Ann-Marie Stenhammar 
Telefon: 070-768 02 47

Projektmedarbetare

E-post: Lena Nyblom Malmberg
Telefon: 0708-24 61 91

E-post: Erika Wermeling
Telefon: 070-795 67 87

Samarbetspartners

Allmänna arvsfonden, logotyp Rädda Barnens logotyp  

Logotyp till 1177 Vårdguiden

Nationellt nätverk för anhöriga      Region Skånes logotyp