Sommarens gruppsamtal med barn

Barn och vuxna tillsammans ute i skogen

Under sommaren besökte Det outsagda olika läger och genomförde intervjuer med barn som har funktionsnedsättning av olika slag. De läger som besöktes var:

  • Autism- och Aspergerförbundets sommarläger på Nötesjö i Skåne
  • DHB:s sommarläger på Ädelfors folkhögskola utanför Vetlanda (I DHB har medlemmarna hörselnedsättning, språkstörning och ibland även utvecklingsstörning)
  • Hjärtebarnsförbundets läger i Mullsjö utanför Jönköping.

Utgångspunkten i gruppsamtalen med barn är att det inom alla familjer finns sådant som är svårt att prata om, men särskilt gäller det i familjer där ett barn har en funktionsnedsättning.

Mötet börjar med att reglerna fastställs. Man ska prata en i taget. En viktig regel är att allt är frivilligt och att man kan gå ut när man vill.

I gruppsamtalet berättade barnen om vad de tycker är roligt att göra och vad de gillar. Ett huvudtema är vilka tankar man pratar om och vilja man behåller för sig själv.

Syskonperspektivet fanns med i vissa grupper. Man tycker om ett syskon med funktionsnedsättning, men det finns sådant som är jobbigt.

För att prata om känslor användes bilder av typen:

Glad streckgubbe

Även ”nallekort” användes för att peka ut  den känsla man själv befinner sig i för tillfället.

Glad nalle

Vilka känslor man haft tidigare diskuterades också. Glädje, ilska och rädsla diskuterades. Även att känslor är komplexa. Det kan till exempel vara härligt att vara rädd när man är på tivoli.

Det känns till exempel bra att berätta om jobbiga saker i skolan, även om det faktiskt inte gör att det blir bättre i skolan.

Exempel på sådant som barn inte berättade var sådant de skäms för eller något de själva tyckte var dumt att de gjorde. Det finns saker som barn förstår utan att det sägs. Även om man inte hör hur mamma och pappa bråkar kan man känna av det ändå.

Utifrån en bild på en musfamilj formade barnen sin egen berättelse. En handlade om ett barn som går till doktorn. Där tyckte barnen att föräldrarna skulle berätta sanningen om att sprutan gör ont. Uppfattningen var delad om det i slutändan blev så att barnet tog sprutan eller inte.

Musfamilj runt bord

Genom att berätta och dela med sig kommer barnen att kunna hjälpa andra barn och föräldrar i framtiden.

Kontakt

Projektledare

E-post: Ann-Marie Stenhammar 
Telefon: 070-768 02 47

Projektmedarbetare

E-post: Lena Nyblom Malmberg
Telefon: 0708-24 61 91

E-post: Erika Wermeling
Telefon: 070-795 67 87

Samarbetspartners

Allmänna arvsfonden, logotyp Rädda Barnens logotyp  

Logotyp till 1177 Vårdguiden

Nationellt nätverk för anhöriga      Region Skånes logotyp