Om workshopen på Kulturhuset

barn och vuxna avslappnade på workshop

Den 25 februari arrangerade projektet en workshop på Kulturhuset i Stockholm. Temat var Prata mer med varandra i familjen. Samtalen berörde vad det är som kan vara svårt att prata om och vilka strategier som finns för hur man kan prata mer med varandra i familjen.

På ett lekfullt sätt delade deltagarna tankar och idéer med varandra. En fråga var: Hur är det att pröva att göra annorlunda än det jag brukar? Och att prata om det?

De 36 deltagarna var barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning samt vuxna. De vuxna representerade föräldrar, intresseorganisationer och professionella.

Katti Björklund och Tuija Ny Tranberg från Solvere Utbildning & Teater var dagens moderatorer. De vägledde barn, ungdomar och vuxna i forumteaterövningar som deltagarna själva utformade och framförde.

Scenerna byggde på berättelser från projektets intervjuer med barn med funktionsnedsättning, syskon och föräldrar.

Några reflektioner och idéer under dagen

Att som barn inte berätta för sina föräldrar:

”Det kan vara jobbigt om föräldern ligger på och frågar: Vad är det? Vad är det? Det känns som att bli utpressad. Leder till att man inte berättar, att man blir motvalls.”

”Om man inte berättar för sina föräldrar kan de få reda på vad som hänt av någon annan. Då kan föräldern bli ledsen och tro att man inte litar på dem.”

Föräldrar om att undvika sociala aktiviteter med barnet:

”Föräldern vill skydda sitt barn från att bli onödigt utsatt i nya situationer.”

”Föräldern orkar inte utsatta sig själv för vad det innebär att vara med barnet i nya osäkra miljöer.”

Vad är svårt för professionella att ta upp med familjerna:

”Det svåra är att ta upp det där man själv inte har svaren på.”

”Man är rädd att sätta igång en jobbig situation, att lyfta på locket. Och att det blir värre.”

”Det är inte föräldrar som är bromsen utan personal som inte ställer frågor”.

Mod och kompetens var ett svar på vad professionella behöver för att fråga mer än vad de gör idag.

En kommentar efter dagens slut:

”Så fantastiskt kul det var att jobba tillsammans, barn och vuxna – och på ett så jämlikt sätt.”

Kontakt

Projektledare

E-post: Ann-Marie Stenhammar 
Telefon: 070-768 02 47

Projektmedarbetare

E-post: Lena Nyblom Malmberg
Telefon: 0708-24 61 91

E-post: Erika Wermeling
Telefon: 070-795 67 87

Samarbetspartners

Allmänna arvsfonden, logotyp Rädda Barnens logotyp  

Logotyp till 1177 Vårdguiden

Nationellt nätverk för anhöriga      Region Skånes logotyp