Gruppsamtal på läger sommaren 2015

lägerbesök i mullsjö

Sommaren 2015 kommer projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar att genomföra gruppsamtal med barn med funktionsnedsättningar. Samtalen är en form av intervju och handlar om barns tankar och funderingar.

Gruppsamtalen leds av projektledare Ann-Marie Stenhammar och terapeut Lena Nyblom Malmberg – båda med lång erfarenhet av professionella samtal med barn.

I enlighet med de överenskommelser som gjorts med funktionshindersförbund och lägeransvariga kommer gruppsamtal att genomföras som en aktivitet under några av sommarens läger.

Information om samtalens syfte och genomförande ges i förväg till både barn och föräldrar. Förälder/vårdnadshavare är den som skriver under samtyckesformuläret.

Barnen är förstås helt anonyma i den bearbetning som görs av gruppsamtalen. Dokumentationen i form av filmning förstörs när projektet tagit fram de teman som framkommer i samtalet och som sedan används i projektets material.

Själva gruppsamtalet tar en dryg timme med paus. Som återkoppling får barnen ett häfte med det som sagts i gruppen som helhet. Därefter får föräldrarna några uppföljningsfrågor.

Projektmedarbetarna kommer att finnas tillhands god tid före eller efter gruppsamtalet med barnen för att svara på frågor och vid behov ge viss vägledning.

Projektets kommunikatör Emil Erdtman finns med vid några tillfällen för att samla in synpunkter och kontakter utanför själva gruppsamtalen.

Följande gruppsamtal är inplanerade:

  • 8 juli: Autism- och Aspergerförbundets läger i Nötesjö utanför Svedala i Skåne.
  • 9-10 juli: DHB (Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning) på Ädelfors folkhögskola utanför Vetlanda.
  • 15-16 juli: Hjärtebarnsförbundets läger i Mullsjö utanför Jönköping.
  • 22 juli: Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts läger på Mättinge kursgård utanför Trosa
  • 28 eller 29 juli: RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) på Mättinge kursgård utanför Trosa

Under hösten görs fler gruppsamtal och den informationen kommer senare.

För mer information om projektet se hso.se/Projektsida/Det-outsagda/. För frågor kontakta projetkledare Ann-Marie Stenhammar på ann-marie.stenhammar@hso.se

Kontakt

Projektledare

E-post: Ann-Marie Stenhammar 
Telefon: 070-768 02 47

Projektmedarbetare

E-post: Lena Nyblom Malmberg
Telefon: 0708-24 61 91

E-post: Erika Wermeling
Telefon: 070-795 67 87

Samarbetspartners

Allmänna arvsfonden, logotyp Rädda Barnens logotyp  

Logotyp till 1177 Vårdguiden

Nationellt nätverk för anhöriga      Region Skånes logotyp