Första inventering av barnböcker klar

bild på Sara Shamloo

Skildras sådant som barn och föräldrar har svårt att prata med varandra om med i dagens barnlitteratur? I så fall hur?

Vi bad författaren och skrivpedagogen Sara Shamloo Ekblad att göra en första inventering i senare års svenska barnböcker. Sara prioriterade större bokförlag med tanke på räckvidd och spridning.

Många av böckerna Sara läst beskriver dåligt fungerande kommunikation mellan barn och föräldrar. Barn upplever föräldrars skilsmässor, sjukdomar och död utan vuxnas stöd. Barnen i litteraturen får själva söka sig fram till svar på livets gåtor. Ett exempel är boken Kom sol av Karin Ahlin.

I flera av böckerna beskrivs föräldrarna som handfallna. I Livet enligt Dunne av Rose Lagercrantz har mamma dött och pappa ligger på sjukhus. Bokens vuxna har svårt att hantera Dunnes alla funderingar.

När föräldrar är oförstående och hindrande finns ibland andra personer som griper in och stöttar, som I Inger Frimanssons Lita på Dunder. Men många berättelser kretsar ändå kring relationer inom familjen. Det är sällan andra vuxna spelar en avgörande roll.

Det förekommer att författare till barnböcker om sjukdomar och funktionsnedsättningar både vill berätta en bra historia och leverera matnyttig information. Ett dilemma som Sara kallar för förtäckta läroböcker.

Exempel på böcker som lyckas kombinera fakta och fantasi på ett fint sätt är bland annat Pernilla Stalfelts Dödenboken.

I litteraturen – så även i barnlitteratur – är det vanligt att beskriva svåra saker på ett symboliskt sätt, med metaforer. En sådan metafor är håret som växer som ogräs i boken Mammas hår av Gro Dahle. Solen som bor i håret slocknar när mamma blir deprimerad. Men barnet i boken gör tillsammans med en man mamma frisk.

Författarna brottas med frågan om barns och föräldrars kommunikation, men de böcker Sara läst innehåller sällan lösningar på hur den kan förbättras.

Nu fortsätter vi att fördjupa oss i litteraturen. Tipsa oss gärna om fler böcker!

Kontakt

Projektledare

E-post: Ann-Marie Stenhammar 
Telefon: 070-768 02 47

Projektmedarbetare

E-post: Lena Nyblom Malmberg
Telefon: 0708-24 61 91

E-post: Erika Wermeling
Telefon: 070-795 67 87

Samarbetspartners

Allmänna arvsfonden, logotyp Rädda Barnens logotyp  

Logotyp till 1177 Vårdguiden

Nationellt nätverk för anhöriga      Region Skånes logotyp