Barn och vuxna genomför workshop den 25 februari

Den 25 februari genomför Det outsagda mellan barn och föräldrar ett heldagsmöte på temat att prata mer med varandra i familjen. Det unika denna gång är att barn och vuxna kommer jobba tillsammans under hela dagen. Av nästan 50 anmälda är en tredjedel barn och unga.

Deltagarna kommer att på ett lekfullt sätt jobba med situationer som kan tänkas uppstå när barn och föräldrar inte säger viktiga saker som man tänker på till varandra. Under dagen ska vi dela tankar, känslor och idéer om:

  • Hur är det att våga se (nya saker)?
  • Hur är det att förstå att andra kan tänka på annat sätt än jag – om samma sak?
  • Hur är det att våga bryta mönster (göra annorlunda än jag brukar) och att sätta ord på det?

Efter lunch visar Mattias Gordon de tre filmer han hittills gjort på temat det outsagda (den som vill ha länk till filmerna kan maila emil.erdtman@hso.se). För det fortsatta arbetet med animerade filmer är det viktigt att inom projektet få respons på om filmerna uppfyller syftet att hjälpa familjer att våga prata mer.

Lokalen som hyrts för dagen heter Tiotretton och ligger i Kulturhuset i Stockholm. Egentligen har lokalen vuxenförbud, men upplåts denna gång åt Det outsagda mellan barn och föräldrar.

Lokalen lämpar sig väl för kreativa lekar och teaterövningar genom att ha flexibel möblering med till exempel stora kuddar. Hela workshopen leds och hålls ihop av Katti Björklund och Tuija Tranberg som jobbat mycket med Forumteater – ett slags rollspel.

Den 25 februari deltar förutom projektets olika referensgrupper och samarbetsparter även personer som arbetar med att stödja barn och föräldrar till barn med funktionsnedsättning. De deltagande barnen och ungdomarna har någon funktionsnedsättning eller är syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom.

Kontakt

Projektledare

E-post: Ann-Marie Stenhammar 
Telefon: 070-768 02 47

Projektmedarbetare

E-post: Lena Nyblom Malmberg
Telefon: 0708-24 61 91

E-post: Erika Wermeling
Telefon: 070-795 67 87

Samarbetspartners

Allmänna arvsfonden, logotyp Rädda Barnens logotyp  

Logotyp till 1177 Vårdguiden

Nationellt nätverk för anhöriga      Region Skånes logotyp