Vad betyder DATE?

Bilden föreställer: försida tema Tänk tillgänglighet se olikheterna i DATE-lärmaterialDATE anspelar på det engelska ordet date, som betyder möte. I lärmaterialet DATE handlar det framför allt om mötet mellan barn, elev och lärmiljö och de hinder och möjligheter som uppstår.

DATE är också en förkortning:

  • Delaktighet
  • Attityder
  • Tillgänglighet 
  • Elever

Delaktighet

Med DATE vill vi ge barn och elever förutsättningarna för god delaktighet i lärande och gemenskap, samt möjlighet till att vara aktiva i förskolan och skolans likabehandlingsarbete.

Attitydförändring

Med DATE vill vi ge möjlighet att arbeta med våra attityder och värderingar gällande vår lärmiljö och våra olika funktionssätt.

Tillgänglighet

Tillgänglighet till lärande och delaktighet skapas genom  att ta hänsyn till våra olikheter när man formar förskole- och skolemiljön. Med hjälp av DATE utforskar pedagoger, barn och elever den fysiska, sociala och pedagogiska miljön.

Elever

DATE är verktyg för barn och elevers lärande och delaktighet.

Kontakt

Karin

Projektledare
E-post: Karin Kjellberg
Telefon: 08-546 404 71

Albin

Projektmedarbetare
E-post: Albin Hagberg
Telefon: 08-546 404 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projektmedarbetare
E-post: Caroline Hammar
Telefon: 08-546 404 18

Caroline Hammar efterträder Åsa Sjöwall från och med 10 april 2017.

Ekonomiskt stöd och samarbetspartner

Allmänna arvsfonden, logotyp

SPSM logga

 __________________________________

Logga Tillgänglighetspaketet. Text: DATE - en del av tillgänglighetspaketet