Tillgänglighetsmodellen

DATE lärmaterial grundar sig på den forskningsbaserade modell över tillgänglighet som Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tagit fram. Sammanfattningsvis beskriver tillgänglighetsmodellen tillgängligheten som ett samspel mellan den fysiska, pedagogiska och sociala miljön. Tillgänglighet skapar förutsättningar för lärande och personlig utveckling för alla elever oavsett funktionssätt.

Tillgänglighetsmodellen beskriven genom en triangel. Hörnen motsvarar de tre miljöerna fysisk, pedagogisk och social. De samspelar för lärandet och individuell kunskapsutveckling

Läs mer om Tillgänglighetsmodellen på SPSM:s webbplats

Kontakt

Karin

Projektledare
E-post: Karin Kjellberg
Telefon: 08-546 404 71

Albin

Projektmedarbetare
E-post: Albin Hagberg
Telefon: 08-546 404 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projektmedarbetare
E-post: Caroline Hammar
Telefon: 08-546 404 18

Caroline Hammar efterträder Åsa Sjöwall från och med 10 april 2017.

Ekonomiskt stöd och samarbetspartner

Allmänna arvsfonden, logotyp

SPSM logga

 __________________________________

Logga Tillgänglighetspaketet. Text: DATE - en del av tillgänglighetspaketet