Tillgänglighetspaketet

Logga Tillgänglighetspaketet. Bilden föreställer två figurer med olika kroppar. De är randiga i svart, blått, rött, grönt och gult.

Konkreta verktyg till stöd och hjälp i arbetet för ökad likabehandling och tillgänglighet.

DATE lärmaterial ingår i Tillgänglighetspaketet "Tillgänglighet får skolan att funka" som är en gemensam satsning av Handikappförbunden och Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM. Med paketet får skolor stöd och hjälp i arbetet för en lärmiljö som bjuder in alla elever.

DATE lärmaterial

DATE lärmaterial riktar sig till barn och elever och låter dem lära sig om tillgänglighet och vara delaktiga i att göra lärmiljön tillgänglig.

Värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning

Handledningen till värderingsverktyget är tryckt och fungerar som ett stöd till er i arbetet med att göra verksamheten mer tillgänglig. Det praktiska verktyget är digitalt och finns för såväl förskola, som skola. Materialet är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Distansutbildningen "Så gör vi det möjligt"

I tillgänglighetspaketet ingår även en distansutbildning till hjälp i ert fortsatta arbete med att skapa en lärmiljö som bjuder in alla på din skola. Utbildningen är framtagen av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs mer om värderingsverktyget och distansutbildningen på SPSM:s webbplats

Ta del av presentation av Tillgänglighetspaketet genom webbseminarium via SPSM:s webbplats

Kontakt

Karin

Projektledare
E-post: Karin Kjellberg
Telefon: 08-546 404 71

Albin

Projektmedarbetare
E-post: Albin Hagberg
Telefon: 08-546 404 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projektmedarbetare
E-post: Caroline Hammar
Telefon: 08-546 404 18

Caroline Hammar efterträder Åsa Sjöwall från och med 10 april 2017.

Ekonomiskt stöd och samarbetspartner

Allmänna arvsfonden, logotyp

SPSM logga

 __________________________________

Logga Tillgänglighetspaketet. Text: DATE - en del av tillgänglighetspaketet