Syfte

Syftet med projektet är att bidra till en tillgänglig lärmiljö i förskolan och skolan för barn och elever med funktionsnedsättning.

Projektmål 

Det övergripande målet för projektet är att skapa tre barn- och elevaktiva material om likabehandling och tillgänglighet för målgrupperna:

  1. Förskolan
  2. Grundskolan år F-3
  3. Gymnasieskolan

Målen med materialen:

  • Barn och elever ska få lära sig om tillgänglighet i lärmiljöer.
  • Barn och elever ska få möjlighet att vara delaktiga i likabehandling- och tillgänglighetsarbetet.
  • DATE-materialen ska vara verktyg för att arbeta med attityder och värderingar om tillgänglighet och funktionella olikheter hos barn, elever och pedagoger.

Materialen ska ingå i Tillgänglighetspaketet som erbjuds av Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM och Handikappförbunden för ökad tillgänglighet på skolor.

Kontakt

Karin

Projektledare
E-post: Karin Kjellberg
Telefon: 08-546 404 71

Albin

Projektmedarbetare
E-post: Albin Hagberg
Telefon: 08-546 404 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projektmedarbetare
E-post: Caroline Hammar
Telefon: 08-546 404 18

Caroline Hammar efterträder Åsa Sjöwall från och med 10 april 2017.

Ekonomiskt stöd och samarbetspartner

Allmänna arvsfonden, logotyp

SPSM logga

 __________________________________

Logga Tillgänglighetspaketet. Text: DATE - en del av tillgänglighetspaketet