Pilotskolor grundskola år F-3

Framsida informationskortFöljande skolor deltar i projektets pilotverksamhet. De kommer läsåret 15/16 vara engagerade i utvecklingen och testningen av DATE lärmaterial för grundskolan år F-3.

  • Kungsholmens friskola, personal- och föräldrakooperativ, Stockholm
  • Blackebergsskolan, Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholm
  • Enebybergs skolor, Danderyd kommun

Bilden intill visar framsidan av ett informationskort för DATE lärmaterial        F-3. För baksidetexten klicka här.

Kontaktperson DATE:

Karin Kjellberg
Telefon: 08-546 404 71

___________________________________

Här kommer du kunna följa vad som händer i arbetet med att ta fram DATE lärmaterial för F-3. Anmäl dig också gärna till nyhetsbrevet så får du regelbunden information om hela projektet DATE Nya målgrupper.  Du hittar länk i menyn till vänster.

DATE lärmaterial till tryck!

2017-01-13

Ett år går ibland fort och det har det verkligen gjort i vårt projekt. I höstas hade vi något av ett maratonlopp inför deadline att lämna in våra olika material till tryck. Vi gick på jul- och nyårsledighet med en lättad känsla - nu låg alltsamman till tryck! Nu väntar arbetet med att få klar den tillhörande hemsidan. Den ska för F-3 rymma ljudfiler med sångerna, illustrationer till smarboarden och berättelser inlästa på ljudfiler. Dessutom det tryckta materialet som nedladdningsbar pdf.

Någon gång i mitten av mars blir det lansering av nya DATE lärmaterial. Vi ser fram emot det!! Sedan blir det ett roligt år då vi ska ut och berätta om, utbilda och presentera materialen.

DATE - lärmaterial börjar formera sig

2016-01-28
Strax före jul kom idén - vi ska ha sång och talramsor som ingång till övningar och lektioner i F-3-materialet! Med den idén föll mycket på plats. Det kändes jättebra.

Mina utvecklingspedagoger hade tipsat mig om att ha berättelser eller liknande som utgångspunkt i de utforskande aktiviteter som materialet består av. Dessutom att ha med djur-karaktärer. Nu blir det både-och. De sånger och talramsor vi har på gång handlar alla om djur. Ett antal nyskrivna berättelser hakar på olika företeelser i sång-talramsetexterna. Som leder vidare till aktiviteter och övningar. På olika sätt lyfts genom detta förutsättningarna för en god lärmiljö upp.

I vår ska idéerna testas ute på skolorna. Det ska bli spännande att se hur det hela landar hos vår primära målgrupp; barnen och eleverna!

Nio utvecklingspedagoger är nu i gång och jobbar

2015-10-21

Under första halvan av höstterminen har jag varit runt på våra tre pilotskolor, besökt barn- och elevgrupper i aktuell åldersgrupp och känt av den lärmijö de befinner sig i. Min egen erfarenhet som lärare för årskurs 7-9 är viktig samt att jag är djupt förankrad i DATE lärmaterial 4-9 genom förra projektet. Men, det är utvecklingspedagogerna som nu kommer bidra med den viktigaste inputen till kommande material för F-3.

Grundplåten finns där! Temaområdena för 4-9 kommer följas, men det gäller att nivåanpassa och göra lekar och övningar adekvata för åldersgruppen. Hur kan vi jobba vi med ljud och barnens olika upplevelse av ljudnivån i förskolan och skolan? Hur gör vi  med luftmiljön, vad kan vi göra så att 6-9-åringar kan förstå olikheter inom detta område? Och att vi behöver "göra olika" för att lärmiljön ska kunna bli tillgänglig för alla. 

Att hjälpa en kompis - är det alltid önskvärt? Det verkar som om många barn lever med uppfattningen att personer med funktionsnedsättningar "är sjuka", och är en sjuk, ja då behöver en hjälp. Men är det alltid så? Vad kan vi bidra med i lärmaterialet, så att barn i F-3 får ökad förståelse för att kropp och funktionalitet och hjälpbehov inte alltid går hand i hand. Samtidigt är det ju jättebra att vi lär oss att se till andras behov, inte bara våra egna!

Här någonstans befinner vi oss nu, utvecklingspedagogerna och jag! Vi ska vaska fram lekar, lektioner och övningar tillsammans som sedan ska testas av proffsen; barnen! Ett spännande arbete är på gång och det gäller att hitta rätt.

Kontakt

Karin

Projektledare
E-post: Karin Kjellberg
Telefon: 08-546 404 71

Albin

Projektmedarbetare
E-post: Albin Hagberg
Telefon: 08-546 404 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projektmedarbetare
E-post: Caroline Hammar
Telefon: 08-546 404 18

Caroline Hammar efterträder Åsa Sjöwall från och med 10 april 2017.

Ekonomiskt stöd och samarbetspartner

Allmänna arvsfonden, logotyp

SPSM logga

 __________________________________

Logga Tillgänglighetspaketet. Text: DATE - en del av tillgänglighetspaketet