Pilotförskolor

Framsida informationskortFöljande förskolor deltar i projektets pilotverksamhet. De kommer under läsåret 15/16 vara engagerade i utvecklingen och testningen av DATE lärmaterial för förskolan:

  • Orogona, Wåga Wilja, Järfälla kommun
  • Guldfisken, Huddinge kommun
  • Sjöboden, Hägersten stadsdelsförvaltning, Stockholm

Bilden intill visar framsidan av ett informationskort för DATE lärmaterial förskolan. För baksidetexten klicka här.

Kontaktperson DATE:

Albin Hagberg
Telefon: 08-546 404 21

___________________________________

Här kommer du kunna följa vad som händer i arbetet med att ta fram DATE lärmaterial för Förskolan. Anmäl dig också gärna till nyhetsbrevet så får du regelbunden information om hela projektet DATE Nya målgrupper.  Du hittar länk i menyn till vänster.

Materialet för förskolan äntligen på gång!

2017-01-27

Nu går vi i väntans tider. Innan jul lämnades allt som ska gå på pränt till tryckeriet och nu väntar vi på den första upplagan av DATE lärmaterial för förskolan. Det tryckta materialet består av aktiviteter att göra med barnen i form av lekar, experiment, skapande, sånger och samtal. Ett sagohäfte med illustrerade situationer från förskolan hör också till för att nå barnens tankar om tillgänglighet och olikheter oss människor emellan. Pedagogerna utmanas i aktiviteter, övningar, dokumentation och diskussioner att lyfta in tillgänglighet som en del av det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med likabehandling. Till hjälp finns arbetsblad i materialet och på webben.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att få klart hemsidan så att vi kan presentera ett komplett material med arbetsblad, filmer och materialet som nedladdningsbar tillgänglig pdf till vår lansering i mitten av mars.

Håll ut!

En bra bit på väg!

2016-01-29

Höstens alla tankar och intryck börjar så smått utmynna i både såväl sagor som övningar, lekar och aktiviteter för blivande DATE för förskolan. Nu börjar ramarna sitta för hur materialet kan komma att se ut nu väntar en intensiv vår.

Sagorna och berättelserna ska få illustrationer eller bli rörliga animationer, texter ska omarbetas och få tydligare och användarvänligare form. Bra idéer ska lyftas och dåliga kasseras.

Många besök på pilotförskolorna kommer det att bli. Vi kommer vara mitt i barngrupperna och läsa högt och leka för att sen stöta och blöta hur vi skapar bättre tillgängliga sociala, fysiska och pedagogiska lärmiljöer tillsammans med pedagogerna. Vi kommer inte hinna göra allt med alla men med gemensam kraft och kunskap om hur vi vill utveckla förskolors tänk kring tillgänglighet på sikt är jag övertygad om att vi kommer komma en bra bit på vägen.

Arbetet med utvecklingspedagogerna har startat

2015-10-23

Det är många frågor som bollas fram och tillbaka i mitt huvud just nu.

De första besöken på pilotförskolorna är avverkade och det är härligt att få vara nära arbetet i barngrupp igen. Alla utvecklingspedagoger har tagit emot mig på ett fantastiskt sätt i sina verksamheter.

Jag samlar intryck kring de fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljöerna på hög, förfasas över pedagogernas ständiga brist på planerings- och reflektionstid, fascineras över hur många tillgänglighetsåtgärder som redan görs och inser att jag glömt hur mycket barn i grupp låter.

Och jag brottas med mina huvudfrågor.

Hur ska DATE för förskolan nå fram till målet att bryta gamla normer kring funktionalitet? Hur ska det nå fram till hårt belastade pedagoger och få dem att känna att de har tiden att systematiskt utveckla sina förskolor?

En ingång jag har valt är att gå genom barnen och berättande.

Sagor, berättelser och böcker är en del av alla förskoleverksamheter och en direkt möjlighet att nå såväl barn som pedagoger som läser. Vad kan tillgänglighet vara i förskolan och hur kan exemplen i berättelserna sedan knytas till pedagogernas egna verksamheter och aktiviteter?

Det arbetet hjälper utvecklingspedagogerna mig med just nu.

Resan har börjat.

Kontakt

Karin

Projektledare
E-post: Karin Kjellberg
Telefon: 08-546 404 71

Albin

Projektmedarbetare
E-post: Albin Hagberg
Telefon: 08-546 404 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projektmedarbetare
E-post: Caroline Hammar
Telefon: 08-546 404 18

Caroline Hammar efterträder Åsa Sjöwall från och med 10 april 2017.

Ekonomiskt stöd och samarbetspartner

Allmänna arvsfonden, logotyp

SPSM logga

 __________________________________

Logga Tillgänglighetspaketet. Text: DATE - en del av tillgänglighetspaketet