Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

DATE lärmaterial utgår från barn, elever och pedagogers erfarenheter, etablerad forskning och rekommendationer från Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM, Skolverket, Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet.

Du hittar information om referenserna till det befintliga materialet DATE lärmaterial årskurs 4-9 på materialets egen webbplats.

Länk till referenslistan på DATE-larmaterial.se

Kontakt

Karin

Projektledare
E-post: Karin Kjellberg
Telefon: 08-546 404 71

Albin

Projektmedarbetare
E-post: Albin Hagberg
Telefon: 08-546 404 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projektmedarbetare
E-post: Caroline Hammar
Telefon: 08-546 404 18

Caroline Hammar efterträder Åsa Sjöwall från och med 10 april 2017.

Ekonomiskt stöd och samarbetspartner

Allmänna arvsfonden, logotyp

SPSM logga

 __________________________________

Logga Tillgänglighetspaketet. Text: DATE - en del av tillgänglighetspaketet