Läroplanen

”DATE tar hänsyn till kraven på förskola och skola att arbeta enligt läroplan och med ett främjande likabehandlingsarbete. Materialet är inte ännu en sak man borde jobba med' – utan DATE gör det faktiskt lättare att uppfylla de mål som redan finns.”

Likabehandling och annat värdegrundsarbete har ofta haft svårt att hitta en plats i den ordinarie ämnesundervisningen. Tillgänglighet och andra frågor som rör funktionshinder ses i många sammanhang som en särfråga som bara några människor berörs av. Med DATE lärmaterial vill vi betona att detta handlar om ett perspektiv, i likhet med jämlikhet, som berör alla människor, alla elever och alla ämnen.

För grundskolan och gymnasiet utgår DATE lärmaterial från målen och de centrala innehållen i Lgr 11 och Gy 11. Innehållet hjälper lärare att arbeta med tillgänglighet och funktionalitet i den vanliga ämnesundervisningen. Till de flesta ämnen finns det konkreta lektionsförslag som kompletterar och lätt hakar i ämnesundervisningen.  Det är ett viktigt arbetssätt för att skapa en god förståelse och förutsättningar för engagemang i frågan om tillgänglighet och likabehandling.

För förskolan utgår DATE lärmaterial från värdegrunden och målen enligt Lpfö 98 – reviderad 2010.

Kontakt

Karin

Projektledare
E-post: Karin Kjellberg
Telefon: 08-546 404 71

Albin

Projektmedarbetare
E-post: Albin Hagberg
Telefon: 08-546 404 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projektmedarbetare
E-post: Caroline Hammar
Telefon: 08-546 404 18

Caroline Hammar efterträder Åsa Sjöwall från och med 10 april 2017.

Ekonomiskt stöd och samarbetspartner

Allmänna arvsfonden, logotyp

SPSM logga

 __________________________________

Logga Tillgänglighetspaketet. Text: DATE - en del av tillgänglighetspaketet