Om lärmaterialen

DATE lärmaterial handlar om mötet mellan barn, elev och lärmiljö. Om tillgänglighet i förskolan och skolan – den fysiska, pedagogiska och sociala miljön. Barn och elever får lära sig om och utforska sin lärmiljö. Är den utformad så att alla barn och elever kan ta del av undervisning, lek och ha möjlighet att göra sig förstådda?

Materialen är utformade för att engagera och kännas angelägna för alla barn och elever oavsett funktionssätt.

Genom DATE får barnen och eleverna:

  • Ökad medvetenhet om normer i lärmiljöer
  • Ökad medvetenhet om samspelet människa miljö
  • Förståelse för hur tillgänglighet påverkar lärande och delaktighet

DATE lärmaterial bygger på lustfyllda, kreativa och kritiskt granskande övningar som är anpassade till de olika åldersgrupperna.

Kontakt

Karin

Projektledare
E-post: Karin Kjellberg
Telefon: 08-546 404 71

Albin

Projektmedarbetare
E-post: Albin Hagberg
Telefon: 08-546 404 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projektmedarbetare
E-post: Caroline Hammar
Telefon: 08-546 404 18

Caroline Hammar efterträder Åsa Sjöwall från och med 10 april 2017.

Ekonomiskt stöd och samarbetspartner

Allmänna arvsfonden, logotyp

SPSM logga

 __________________________________

Logga Tillgänglighetspaketet. Text: DATE - en del av tillgänglighetspaketet