Vuxenutbildning

Tillgänglig vuxenutbildning. Lathund

Idag talar man om livslångt lärande. Att utbildningssystemet måste vara flexibelt och att det är viktigt att rekrytera nya grupper till utbildning. Den här lathunden behandlar funktionshindersrörelsens samlade krav på tillgänglighet och anpassningar så att all vuxenutbildning blir grundtillgänglig för personer med funktionshinder.
Tryckår: 2003

Tillgänglig vuxenutbildning.pdf

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor

I materialet Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor sammanfattas några av de erfarenheter som gjorts av projektet. Erfarenheterna har delats upp i olika teman som skildras i intervjuer med personer. Mer konkret information på hur man ska gå till väga finns i faktarutor. Förhoppningen är att materialet ska ge inspiration och idéer till fortsatt arbete med vuxenutbildningsfrågor inom funktionshindersrörelsen.
Tryckår: 2006

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor.pdf

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete inom vuxenutbildningen

Arbetet med att söka upp och motivera personer med funktionshinder till studier är därför en viktig politisk handling liksom en demokratifråga. Det här studiematerialet är tänkt att användas av kontaktpersoner, uppsökare och informatörer inom funktionshindersrörelsen som vill förmedla kunskap som kan påverka och förbättra möjligheterna för personer med funktionshinder att ta del av vuxenutbildningen.
Tryckår: 2003

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete inom vuxenutbildningen.pdf